Wij waren te gast bij ArboPositief in Kampen

ArboPositief is een tweewekelijkse netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden in Kampen. Erna verzorgde het hoofdprogramma voor deze groep tijdens een interactieve workshop talentontwikkeling.

De Stentor vertelt er over in de column ‘In de kringen van…’ 

Investeren in Talent

In het whitepaper ‘Investeren in Talent’ legt Rixt Heegsma uit waarom het voor organisaties rendeert om te investeren in talent en hoe hier uitvoering aan kan worden gegeven.

‘Investeren in Talent’ is gratis te downloaden.

Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry)

Het gedachtegoed achter ‘Waarderend onderzoeken’ ligt ten grondslag aan al onze programma’s en trainingen.
Maar houdt dat nou precies in?
lees het hele artikel >>

De talentenrevolutie

Al heel lang houden we ons in organisaties bezig met de ontwikkeling van medewerkers. Met de opkomst van human resource management wordt gesproken over het menselijk kapitaal van organisaties. Mensen bezitten competenties, vaardigheden en kwaliteiten en deze zijn de bron voor de uiteindelijke output van de organisaties. Er is de afgelopen jaren veel ontwikkeld om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.
lees het hele artikel >>

Wat is talent?

Er wordt onderscheid gemaakt in ‘talent zijn’ en ‘talent hebben’. Talent zijn wordt vaak gebruikt in relatie tot jonge medewerkers, groeipotentieel en high potentials. Voor deze groep worden vaak management of talentdevelopmentprogramma’s geboden, waardoor deze groep een verticale loopbaanontwikkeling kan doormaken.
lees het hele artikel >>

Strategisch talentmanagement

Talentontwikkeling is voor een organisatie erg belangrijk, zeker in deze tijd waarin het managen van talenten kan zorgen voor een optimaal presterende organisatie en onderscheidend vermogen in de markt. Een organisatie heeft er baat bij als de aanwezige talenten zo optimaal mogelijk worden ingezet. Indien talenten worden herkend en erkend door de organisatie, zullen medewerkers worden ingezet op dat waar ze goed in zijn.
lees het hele artikel >>

Leiderschap en de waarderende benadering

De waarderende benadering (Appreciative Inquiry) gaat uit van het benutten van talenten. De gedachte hierbij is dat bouwen vanuit de sterkten en ambities van mensen veel meer oplevert dan het bijschaven van competenties die zij onvoldoende beheersen.
lees het hele artikel >>