1.5 Waar sta je nu?

Doel van deze les:

Je maakt jezelf en de ander er van bewust in hoeverre jij je talenten, voorafgaand aan de training, bewust in zet in je werk.