Les: Waarom talentgericht werken?

Wat is talentgericht werken?

Vaak wordt in organisaties nog prioriteit gegeven aan dat wat NIET goed functioneert. Managers richten zich op problemen en gaan deze te lijf vanuit een probleemoplossende benadering.

Tegenover deze benadering staat de waarderende benadering; deze is gericht op wat WEL goed functioneert; door te waarderen wat goed gaat en op zoek te gaan naar manieren om dit te verspreiden en te versterken.

 

Waarom talentgericht werken?

Waarom zou je willen werken vanuit je Talenten en Sterke Punten en wat levert het je op?
In de maatschappij van nu waarin snel en veel keuzes gemaakt moeten worden en waarin we ons welzijn belangrijker vinden dan ooit, is het waardevol om bewust te zijn van datgene waar jij blij van wordt en sterk in bent. Werken vanuit je talenten heeft een aantal hele waardevolle voordelen en opbrengsten:

– Moeiteloosheid
In zoveel mogelijk aspecten van je leven zou je vanuit je talenten willen leven, werken en/of handelen. Zodat het leven niet hard werken is, maar lichter wordt waardoor je verder kunt komen. Daar kun je keuzes in maken.

Stel je wil een bedrijf starten en je wil gaan netwerken en reclame maken, doe dat dan op een manier die bij jouw talenten past. Praat je graag met mensen, ga dan naar netwerkbijeenkomsten. Schrijf je graag? Schrijf dan een blog. Kies datgene wat voor jou het meest moeiteloos is.

– Meesterschap
Op het gebied waar je talenten liggen bereik je makkelijker meesterschap dan op andere vlakken. Als je dingen wil leren die je niet goed kunt, bereik je hooguit het niveau van een magere 6. Zet je in op datgene waar je al goed in bent, dan kun je een 8 of 9 scoren. Daar zit jouw meerwaarde! Daar kan jij iets bijzonders en unieks inbrengen. Ontwikkel je daarin verder. Werken vanuit je talenten en sterke punten vraagt om moed want we zijn niet gewend om aandacht te geven en vragen voor waar we goed in zijn en het mindere aan de kant te schuiven. Of in ieder geval niet onnodig veel energie in te stoppen.

– Duurzame energiebron
Als je werkt vanuit de persoonlijke eigenschappen die je voldoening en plezier geven, dan levert dat positieve (motiverende) energie op. Weet je die eigenschappen vaak in te zetten dan is het geen eenmalige energie impuls, maar creëer je een duurzame bron van energie. Zo kan ‘werken’ een duurzame energiebron, of batterij-oplader, worden.

Mijn talent ‘Input’ zorgt ervoor dat ik mijn batterij weer oplaad door te lezen. Dat kan werkgerelateerd zijn, maar dat hoeft niet per se. Nadat ik weer iets heb gelezen of geleerd, kan ik er weer tegenaan. Het werkt overigens ook heel goed in een pauze ?

Mijn talenten ‘Aanpassingsvermogen’ en ‘Organisatievermogen’ zorgen ervoor dat ik mijn batterij oplaad als ik kan ingrijpen bij chaos of als iets anders loopt dan voorzien. Vanuit kalmte improviseren hoe de zaken aangepakt moeten worden zodat alles weer goed loopt; daar gaat het bij mij van stromen. Mijn beste ideeën krijg ik op die momenten.

– Oprecht en authentiek
Als je je talenten inzet in datgene wat je doet, dan voel je je oprecht en authentiek in dat wat je doet. Het voelt alsof je iets doet wat voor jouw gevoel helemaal klopt. Dan voel je je waardevol.

Als ik iemands gevoelens en gedachten kan verhelderen en verduidelijken, heb ik het gevoel dat ik echt aan het helpen ben. Dat mijn bijdrage waardevol is en ik dus ook waardevol ben. Dat voelt heel sterk!

Een ander zou kunnen zeggen dat hij/zij zich goed, tevreden en nuttig voelt als hij kan analyseren en fouten uit een voorstel of stuk tekst kan halen. Het past, het klopt, je bent in je element. De tijd vliegt, het gaat moeiteloos en je krijgt er energie van.

– Flow
Als je vanuit je talenten werkt dan vliegt de tijd en is de kans het grootst dat je in een toestand van flow kan komen. Onderzoek toont dat flow een van de meest bereikbare gelukstoestanden is in een mensenleven. Flow ervaar je als je heel erg opgaat in iets, als je de tijd vergeet, als je helemaal met je aandacht in het hier-en-nu bent. De één heeft het als hij een auto repareert, de ander als hij een creatief project opstart, weer een ander als ze een complexe puzzel oplost of een etalage inricht. het kan alle mogelijke vormen aannemen.Via je talenten heb je vaker de kans om deze toestand van flow te geraken, en dat draagt sterk bij aan je gevoel van welbevinden. Daar wil je meer van creëren en daarom wil je weten wat je talenten zijn.

-Beter prestaties                                              Werken vanuit je talenten draagt bij aan het werkplezier en de bevlogenheid van mensen en leidt daarbij tot betere prestaties in organisaties.