Les: Wat bedoelen we met talent?

 

Talent

Als wij praten over talenten dan bedoelen we daar jouw sterkste, aangeboren eigenschappen mee. Een talent is een intern begrip; het gaat over iets doen wat jou plezier en energie oplevert. Het gaat niet om een sociale vergelijking; hoe jij het doet ten opzichte van een ander. Het gaat niet over: ik doe dit beter dan mijn collega. Het gaat wel over: ik kan dit goed en doe dit met meer plezier dan de andere dingen in mijn leven.

De definitie die wij hanteren in onze trainingen:

Talent is een zich herhalend patroon van denken, voelen en zich gedragen op een productieve manier. Dit wordt zichtbaar in activiteiten die je moeiteloos afgaan en die voldoening opleveren als je ze doet.

Werken vanuit je talenten vereist en versterkt een mindset waarin je je richt op: Wat is er WEL? Waar ben je goed in? Wat geeft je energie? En hoe kun je dat vaker inzetten? De Positieve Psychologie en de Waarderende Benadering staan hierbij centraal.

 

StrengthsFinder methodiek van Gallup

Om jouw sterktes in beeld te brengen maken wij bij onze programma’s gebruik van de StrengthsFinder methodiek van Gallup. De StrengthsFinder methodiek is het resultaat van de zoektocht van Donald Clifton naar bronnen van succesvol en excellent functioneren in onderwijs- en werksituaties. Uitgangspunten zijn:

  • Talenten van een medewerker zijn uniek en duurzaam
  • De sterke kanten van een medewerker bieden de meeste ruimte voor groei

Talenten worden door Clifton (2000) gezien als “ruwe grondstoffen”. Door te leren en te oefenen kunnen deze talenten zich ontwikkelen tot sterke punten. Binnen de StrengthsFinder methodiek worden 34 verschillende talenten onderscheiden.

Met behulp van jouw top 5 talenten ga je in dit programma de vertaalslag leren maken van talenten naar sterke punten in je werk.

 

What would happen if we studied what was right with people versus what’s wrong with people?

-Donald o. Clifton-