.. verslag van een tweedaagse

De reorganisatie van de opdrachtgever is een jaar geleden afgerond. Er is afscheid genomen van collega’s, medewerkers zijn officieel geplaatst op een functie, nieuwe teams zijn gevormd en nieuwe collega’s (van buiten) zijn verwelkomd. Na een onrustige periode van onzekerheid is de organisatie in een nieuwe fase beland. Duidelijkheid, stabiliteit en rust in de tent, daar heeft iedereen naar uitgekeken. Het wordt tijd om weer te focussen op de core business, de zaken waar het echt om draait. Toch is die rust maar betrekkelijk, de wereld draait immers door. De klantvraag verandert, wet- en regelgeving is aangepast, er ontstaan nieuwe inzichten over werkwijzen én andere samenwerkingen komen tot stand. Alles vraagt om continue aanpassingen in diensten, processen en gedrag in de organisatie.

De directie van onze opdrachtgever wil tijdens een tweedaagse met alle (ruim 90) medewerkers aan de slag om samen te werken aan de toekomst van de organisatie. Het vertrekpunt is daarbij niet de context en veranderingen vanuit de omgeving, maar juist de medewerker.

De volgende vraag staat centraal: “Hoe draag jij bij aan de toekomst van de organisatie?”

Ankerpunten voor de toekomst

Rendement door Talent is gevraagd deze tweedaagse te faciliteren en te begeleiden. Met een geselecteerde groep medewerkers van verschillende teams hebben we het programma voorbereid. Daarbij besteden we expliciet aandacht  aan de successen en positieve elementen van eerdere sessies en bijeenkomsten binnen de organisatie.

Er kwamen twee zaken naar voren die een plek in het programma verdienen. Het eerste is aandacht voor de eigen regio, waarmee de organisatie onlosmakelijk is verbonden. Het tweede is de toekomstvisie van de organisatie, die een aantal collega’s reeds hebben geschetst en gepresenteerd. Tijdens het bouwen van het programma wordt de leidraad zichtbaar: laat je inspireren door de toekomst en grijp de ankerpunten vast waarmee je de toekomst zelf kunt gaan vormgeven. Deze ankers vind je door je eigen talent en kracht te ontdekken en vervolgens te verbinden aan hetgeen je wenst.

Talenten

De tweedaagse startte door in groepjes te werken aan het ontdekken van de individuele talenten. Iedereen heeft vooraf de online strenghtsfindertest van de Gallup Organization ingevuld. De testresultaten zijn het vertrekpunt van verdiepende gesprekken over:
• herken ik mijn talenten,
• gebruik ik ze in mijn werk
• en op welke manier en kan ik ze verbinden met mijn kennis en vaardigheden?

Gedurende de gehele bijeenkomst is het de gewoonste zaak van de wereld om aan een collega te vragen “wat zijn eigenlijk jouw talenten?”. Zonder schroom of (valse) bescheidenheid werden talenten onderling uitgewisseld. Niet om er mee te pochen, maar juist vanuit het volle bewustzijn, dat van je wordt verwacht dat je gebruik maakt van de talenten, voor jezelf, voor je team en voor je organisatie.

Voortbouwen op gebeurtenissen

Met de aandacht voor het talent en de kwaliteiten van ieder individu is snel de stap te maken om waarderend te kijken naar gebeurtenissen die binnen de organisatie hebben plaatsgevonden. Door het benoemen van de opvallende zaken van het  afgelopen jaar wordt duidelijk welke thema’s cruciaal voor de organisatie waren. Adviezen die zijn geschreven, projecten die succesvol afgerond zijn, prettige samenwerking tussen collega’s, teambijeenkomsten, afscheid en komst van collega’s. Deze gebeurtenissen, die positief, neutraal, of negatief geladen hebben een indruk achter gelaten. Het zijn de bouwstenen waar verder op gebouwd kan worden naar de toekomst. Geïnspireerd door deze bouwstenen en met de toekomstbeelden die door collega’s hadden geschetst, werd vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking van zeven verschillende thema’s.

Waarderend onderzoek

De thema’s zijn in groepen door middel van waarderend onderzoek onderzocht. Hierbij staan vier vragen centraal:

Verwonderen – Wat is je beste ervaring met betrekking tot het kernthema tot nu toe?
Verbeelden – Hoe ziet de toekomst er over een aantal jaren uit?
Vormgeven – Welke kansen en mogelijkheden zijn er om de toekomstbeelden van het kernthema werkelijkheid te maken?
Verwerkelijken – Welke ideeën en initiatieven voor actie zijn er?

Het onderzoek is gedaan tijdens een wandeling in de prachtige omgeving, waar de organisatie zo mee verbonden is.  De creativiteit en energie die door het onderzoeken los kwam was enorm. Met het ophalen van het net van opbrengsten zijn presentaties van gewaagde plannen gegeven, is muziek afgespeeld, een film gemaakt en getoond en is met een sketch de toekomst in beeld gebracht. Naast de creativiteit en energie viel ons en de anderen de betrokkenheid van de deelnemers op. Helder en concreet is benoemd welke talenten en kwaliteiten mensen willen gaan inzetten in het verwezenlijken van de plannen.

Opbrengsten

Een van de gewenste opbrengsten die we vooraf in de voorbereidingsgroep hadden geformuleerd was dat iedereen met energie en frisse ideeën terug zou gaan naar kantoor. Dit is behaald. Een van de deelnemers gaf bij de evaluatie aan dat ze aan de vooravond stond van een nieuw avontuur, waar ze veel zin in heeft om samen met haar collega’s in te stappen.

Kortom, door voort te bouwen op het talent van mensen en op de kracht van de organisatie kun je samen stappen zetten richting de gewenste toekomst. Het waarderend onderzoek naar concrete vraagstukken die de organisatie bezighouden levert een enorme energie op en activeert mensen de schouders eronder te zetten. Het management van deze organisatie moedigde tot slot aan om vooral aan te slag te gaan en geeft daarbij mee dat het niet erg is dat je soms de fout in gaat. Ze gaven daarmee letterlijk talent de ruimte.

Wij vonden het een voorrecht om als Rendement door Talent een bijdrage te leveren aan dit proces.

Rixt Heegsma