Talent programma

“Een talent programma van Rendement door Talent geeft je zicht op jouw talenten en die van je collega’s en biedt je handvatten om die talenten in te zetten. Samen met onze trainers zorg ik er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij jij als klant centraal staat. Heb je vragen over onze talent programma’s neem dan contact met mij op. Ik vertel je graag meer.”

Drs. Elise van den End (Eigenaar, talentontwikkelaar en organisatieadviseur)

Haal met een talent programma het maximale rendement uit jouw talent en dat van je medewerkers

Onze programma’s vertrekken vanuit persoonlijke kracht. Elke persoon en iedere situatie heeft mogelijkheden in zich om te groeien: kleine successen zijn er al, talenten en energie zitten in ieder mens verscholen. De basis van onze aanpak is het doen ontkiemen van wat in aanleg aanwezig is. We bouwen voort op wat er is en wat er kan (in plaats van wat ontbreekt of onmogelijk is).

We werken met wat mensen willen en kunnen doen (in plaats van met wat ze niet kunnen, of niet willen). We stimuleren groei door het potentieel van mensen en organisaties te benutten. Bel of mail voor meer informatie over een talent programma van Talent door Rendement.

Werken vanuit een talent programma

Mensen die hun talent in het werk kunnen inzetten zijn gemotiveerd, energiek en hebben plezier in hun werk. Zij maken het verschil in de organisaties waarin ze werken en zorgen voor meer kwaliteit, productiviteit en betere resultaten. Ieder mens heeft talenten, maar vaak is dit onvoldoende bekend en maken we te weinig gebruik van deze kracht van mensen.

Hogere productiviteit, meer marge, hogere klanttevredenheid, lager ziekteverzuim.

Dit zijn de direct zichtbare gevolgen, alleen maar door de talenten van je medewerkers effectiever te benutten. Maar hoe doe je dat?

Onze 7 talent programma’s:

1. Team ontwikkeling

Wie onze opdrachtgever ook is en wat de vraag ook mag zijn, we werken om de oplossing te bereiken altijd vanuit dat wat er wél is aan talenten en mogelijkheden en koppelen dit aan de motivatie en drive van mensen. Door te bouwen op een sterke basis (het sterke punt van je medewerker) kun je vertrouwen op een langdurig positief effect van een talent programma.

Hoe meer een medewerker zijn of haar kwaliteiten tot recht kan laten komen tijdens het werk, des te groter de bijdrage die hij of zij levert aan de organisatie. Dit versterkt het gevoel van werkgeluk, verantwoordelijkheidsgevoel en binding aan de organisatie.

Talent herkennen en ontwikkelen is dan ook een wezenlijk onderdeel van het moderne HR-beleid.

talent programma talentmanagent bij Rendement door Talent

2. Talent Management

Het managen van het talent van de mensen in de organisatie is een proces dat continue aandacht vraagt. Organisaties veranderen immers en de vraag en behoeften van medewerkers verschuiven. Wij bieden vanuit het perspectief van programmamanagement verschillende interventies aan die een langdurige focus op het versterken van talent garanderen. Bewezen succesvolle oplossingen én maatwerk.

Als manager sta je vaak onder druk. Je wilt enerzijds je resultaten behalen, je focus ligt op planning en control. Aan de andere kant heb je medewerkers die zich willen ontwikkelen en met plezier willen werken. In ons gratis E-book: ‘Talentmanagement, hoe doe je dat?’ lees je hoe je kunt zorgen dat deze ogenschijnlijk verschillende belangen elkaar juist versterken.

talent programma management bij Rendement door Talent

3. Personal coaching

Een nieuwe stap in jouw carrière met talent coaching. Talent coaching is een inspirerend begeleidingstraject dat zich richt op het (her)ontdekken of verder ontwikkelen van jouw talent. Tijdens dit talent programma komen de volgende vragen aan de orde: Hoe kun je succesvol je doelen bereiken in je dagelijkse werk? Hoe kom je beter uit de verf en krijg je weer plezier in je werk? Past het werk wel bij je? Het kennen en bewust kunnen inzetten van je talenten geeft houvast, motivatie en richting. Het zijn de bouwstenen van succesvol gedrag. 

talent programma Personal coaching bij Rendement door Talent

4. Persoonlijk leiderschap

Haal met het talent programma Persoonlijk leiderschap het beste uit jezelf én anderen. Wil jij meer grip op jezelf, je werk en je omgeving? In deze training vergroot je je persoonlijk leiderschap en leer je richting te geven aan je eigen leven. Bewustwording van je drijfveren, talenten en waarden helpt je beter onderbouwde keuzes te maken. Daarmee benut je je eigen kwaliteiten optimaal in het dagelijks leven en in je werksituatie.

talent programma persoonlijk-leiderschap bij Rendement door Talent

5. Waarderende Intervisie

Intervisie is een manier van leren van en met elkaar, vanuit de zienswijze dat leren van en met elkaar de kerncompetentie is van een lerende organisatie. Onze coaches begeleiden jouw intervisiegroep op een manier waarop het eigenaarschap voor het leerproces van meet af aan wordt neergelegd en gelaten bij de leden van de intervisiegroep. Dit vergroot de effectiviteit van het zelfstandig leren van en met elkaar. 

Talent programma Intervisie mogelijkheden bij Rendement door Talent

6. Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is in onze programma’s het vertrekpunt. AI is een ontwikkel-aanpak waarbij gefocust wordt op wat er al is. Niet datgene wat ontbreekt, of wat fout gaat is uitgangspunt, maar datgene wat energie geeft aan een systeem. ‘What gives life’, zoals grondlegger David Cooperrider het zo mooi verwoordt. Dat wat je in huis hebt (dat wat werkt, energie, talenten…) en waar je naar toe wilt (je positieve doel, je ambitie en drive…).

De focus van Appreciative Inquiry is generatief: je werkt toe naar een proces dat energie losmaakt in een groep; ideeën voor vernieuwing en bijbehorende acties. Belangrijk kenmerk is dat de verbeterplannen uit de groep zelf komen, en niet van buiten.

Appreciative Inquiry kan in het Nederlands vertaald worden als ‘Waarderend Onderzoek’. De combinatie van het ‘waarderende’ en ‘onderzoekende’ maakt Appreciative Inquiry zo waardevol.

talent programma Appreciative Inquiry bij Rendement door Talent

7. Talent training

Als een training rondom het effectiever inzetten van talent het antwoord is op de behoefte van jouw organisatie, dan verzorgen wij die vanzelfsprekend. We hebben in de loop van de jaren een aantal basistrainingen ontwikkeld – programma’s die meer dan eens zijn ingezet en hun waarde hebben bewezen.

We vertellen hier meer over deze trainingen en de talent development programma’s die we kunnen leveren.

talent programma talent training bij Rendement door Talent

Talent programma: Succesvolle teams gebruiken hun talenten iedere dag

Rendement door Talent helpt organisaties om hier een goede invulling aan te geven. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk.

Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal talent ontwikkel programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen. 

De effectiviteit van onze programma’s is de afgelopen jaar onderzocht door het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim. En we zijn trots op het resultaat. Lees meer over de onderzoeken.

Talent programma

Wij zijn er van overtuigd dat je als organisatie meer slagkracht hebt en steviger in de concurrerende markt staat als je je medewerkers inzet op basis van hun talenten en vaardigheden. We hebben dan ook verschillende programma’s ontwikkeld die we inzetten om dat doel met onze opdrachtgevers te realiseren.

Naast deze programma’s ontwikkelen we maatwerktrajecten. Kortdurende of intensieve trajecten, maar net wat er nodig is om de organisatie naar het volgende niveau te brengen. Wie onze opdrachtgever ook is en wat de vraag ook mag zijn, we werken om de oplossing te bereiken altijd vanuit dat wat er wél is aan competenties en mogelijkheden en koppelen dit aan de motivatie en drive van mensen.

Door te bouwen op een sterke basis (het sterke punt van je medewerker) kun je vertrouwen op een langdurig positief effect van de training. En ben je in staat van je medewerkers 8-en en 9-ens te maken en de 6-jescultuur van Nederland te ontstijgen.

Meer weten over het volgen van een talent programma bij Rendement door Talent?

Rendement door Talent helpt met een bewezen talent programma om een goede invulling te geven aan talent management en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Neem vrijblijvend en kosteloos contact op voor een afspraak. We denken graag met je mee!