Talent management

Rendement door Talent Talent Management Elise van den End

Talent management inzetten om jouw team te laten groeien met Rendement door Talent. Samen met onze adviseurs/trainers/coaches zorg ik er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij jij als klant centraal staat. Heb je vragen over talent management? Neem dan contact met mij op! Ik help je graag.”

Drs. Elise van den End (eigenaar, talentontwikkelaar en organisatieadviseur)

Wat is talent management?

Talent management is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt in het HR vakgebied. Maar wat is de betekenis van talent management eigenlijk en hoe zet je het in?

Talentmanagement leidt tot (persoonlijk) leiders die zichzelf durven te zijn. Talenten die werken vanuit een innerlijke motivatie en die in staat zijn om te inspireren, te sturen en te creëren.

Kort gezegd is talent management gericht op:

  • Het identificeren, inzetten en behouden van talent. Zodanig dat de doelen van medewerkers en van de organisatie kunnen worden bereikt.
  • Het laten renderen van mensen in organisaties. Daarmee is talentmanagement of talent ontwikkeling de basis van organisatie-ontwikkeling.
  • Maatwerk. Want een goed doordacht en effectief talent-managementprogramma voldoet aan een aantal kenmerken. Bijvoorbeeld een goede combinatie van (team-)training, persoonlijke coaching, waarderende intervisie en persoonlijke begeleiding. Daarnaast een doorlopende rode draad in het traject, zoals jaarlijkse evaluatiemomenten. Ten slotte: aansluiting bij actuele organisatievraagstukken.

Veelgestelde vragen aan Rendement door Talent

  • Op welke wijze zetten wij als team onze talenten in?
  • Hoe worden wij een krachtig(er) team?
  • Hoe zetten we onze talenten in om onze organisatiedoelstellingen te bereiken

Wil jij weten weten hoe je talent management inzet voor jouw medewerkers?

dit veld niet invullen s.v.p.

Wat is talent?

Definitie talent: Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave. Het gaat over patronen in ons denken en in ons handelen die van nature sterk zijn ontwikkeld. Zoals het in deze definitie is omschreven, zegt talent in de eerste plaats iets over het potentieel van mensen.

Wat is talent management?

Definitie talent management: het doelgericht aantrekken, vasthouden en ontwikkelen van personeel om de strategische organisatiedoelen te realiseren. Op alle niveaus in de organisatie, nu en in de toekomst.

Talent management is erop gericht om binnen een organisatie bij personen hun bijzondere (natuurlijke) aanleg, kwaliteiten en ambities op een bepaald gebied te identificeren, te ontwikkelen en een rol te zoeken waarin die talenten tot hun recht kunnen komen.

Vervolgens dienen omstandigheden gecreëerd worden waarin die talenten tot bloei kunnen komen.

Redenen om te investeren in talentmanagement

Steeds meer onderzoeken laten zien dat talentmanagement – met een op het eerste oog zachtere benadering – wel degelijk harde resultaten op kan leveren voor uw organisatie. Door al het talent te benutten wordt een hefboom gecreëerd naar meer rendement. Dat blijkt bijvoorbeeld uit grootschalig onderzoek van Gallup.

De teams waarbij gefocust werd op de talenten en sterke punten van medewerkers boekten 10 tot 19 procent meer omzet dan de controlegroep.

De winst was zelfs 14 tot 29 procent hoger bij de teams met het sterke-punten-beleid.

Zet talent management in voor gemotiveerde, productieve en gelukkige medewerkers en effectief samenwerkende teams. Neem contact op met Rendement door Talent

Rendement door talent management

 • Goede medewerkers behouden en hun talenten benutten
 • Toekomstbestendig maken van uw organisatie op alle niveaus
 • Tijdig klaarstomen van opvolgers voor sleutelposities

Talent management fungeert ook nog eens als bindingsmiddel: mensen zullen graag blijven werken bij een werkgever die ze kansen biedt en in ze investeert. Tevens is het goed voor je imago als werkgever, waardoor je makkelijker nieuw talent aan trekt.

Rendement door Talent helpt jou de talenten van jouw medewerkers optimaal te benutten.

Talent management voegt waarde toe

Menselijk kapitaal en sociaal kapitaal vormen samen het werkkapitaal van een organisatie. Het is de kunst om dat kapitaal zodanig te managen, dat de risico’s en rendementen afgestemd zijn op de strategische doelen. Deze kunst heet talentmanagement.

Organisaties realiseren zich steeds meer dat zij zich enkel nog kunnen onderscheiden door de juiste mensen binnen te halen. Dat zijn niet die mensen die optimaal matchen met competentieprofielen. Het zijn mensen die beschikken over talenten en drijfveren die organisaties helpen om zich verder te ontwikkelen.

Wij geloven dat persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaan.

Talentmanagement levert hoog rendement op

Talentmanagement zorgt voor medewerkers/teams die lekker in hun vel zitten, productief en betrokken zijn. Daarvan profiteert een organisatie direct en indirect.

 • minder verloop
 • minder verzuim
 • meer tevreden klanten
 • meer omzet en winst

Dat kunnen allemaal (indirecte) gevolgen zijn van goed talentmanagement.

Talent management model

Talent management kan omvatten:

 • talentverwerving (en rekrutering)
 • leren en ontwikkelen
 • organisatorische waarden en visie
 • prestatiebeheer
 • loopbaantrajecten
 • opvolgingsplanning

Hoewel er veel modellen voor talentbeheer zijn, kunnen de elementen van talent management in het algemeen worden onderverdeeld in vijf gebieden:

 1. aantrekken
 2. behouden
 3. ontwikkelen
 4. overstappen
 5. plannen

Visie op talent management

Talentmanagement introduceren en implementeren in organisaties vraagt om een andere manier van denken en doen dan we nu vaak gewend zijn. 

Door talentmanagement in de organisatie in te voegen, genereer je een langdurig rendement en effect.

talent management ebook downloaden

Talent management opzetten

Rendement door Talent heeft diverse opdrachtgevers begeleid bij het ontwikkelen en uitrollen van verschillende talentmanagementsprogramma’s en interventies die leiden tot effectief talent managen.

We werkten met hen aan hun gewenste toekomst en gaven dat concreet handen en voeten door trainingen, workshops, begeleiding en interventies, zoals:

 • Inspiratiesessies
 • Professionalisering en vakmanschap
 • Teamontwikkeling
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Talenten en leiderschap
 • Onderzoek en analyse
 • Talentcoaching
 • Visie en strategievorming
 • Co-creatie

Maak de ambities van uw bedrijf waar

We denken graag met je mee en adviseren hoe jij meer gebruik kunt maken van het talent in jouw organisatie, door middel van strategisch talentmanagement.

Wij bieden een inspirerende werkwijze die helpt de ambities van uw organisatie waar te maken.

Talentmanagement analyse op maat

We kijken daarbij niet alleen naar de ‘ontwikkelbaarheid’ van het talent van de individuele medewerkers, maar ook naar de impact die de werkomstandigheden en de werkcontext hebben op het ontwikkelen en benutten van talent.

Meer weten over talentmanagement?

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt?

Benieuwd hoe talentmanagement ook uw organisatie succesvoller kan maken? Neem dan vrijblijvend contact op met Rendement door Talent. Wij denken graag met u mee.

Wij voerden talentmanagement uit voor onder andere: