“Veranderen vanuit de kracht van mensen.”

Talentmanagement introduceren en implementeren in een organisatie vraagt om een andere manier van denken en doen dan we nu vaak gewend zijn. Door van kop tot staart het in te bedden in de organisatie wordt langdurig rendement en effect gegenereerd.

Wij hebben diverse opdrachtgevers begeleid bij het ontwikkelen en uitrollen van verschillende programma’s en interventies die leiden tot effectief talentmanagement. We werkten met hen aan hun gewenste toekomst en gaven dat concreet handen en voeten door trainingen, workshops, begeleiding en interventies, zoals:

• Inspiratiesessies
• Professionalisering en vakmanschap
• Teamontwikkeling
• Duurzame inzetbaarheid
• Talent en leiderschap
• Onderzoek en analyse
• Talentcoaching
• Visie en strategievorming
• Co-creatie

We denken graag met u mee en adviseren hoe u meer gebruik kunt maken van het talent in uw organisatie. Wij bieden een inspirerende werkwijze die helpt de ambities van uw organisatie waar te maken.

Meer weten over hoe we dat vorm kunnen geven? In het artikel Talent in organisatieontwikkeling..” doen we verslag van een tweedaagse die we bij één van onze opdrachtgevers begeleidden.

Talentmanagement voegt waarde toe..

Menselijk kapitaal en sociaal kapitaal vormen samen het werkkapitaal van een organisatie. Het is de kunst om dat kapitaal zodanig te managen dat de risico’s en rendementen afgestemd zijn op de strategische doelen. Deze kunst heet talentmanagement.

Organisaties realiseren zich steeds meer dat zij zich enkel nog kunnen onderscheiden door de juiste mensen binnen te halen. Dat zijn niet die mensen die optimaal matchen met competentieprofielen, nee, deze ‘juiste mensen’ beschikken over die talenten en drijfveren die organisaties helpen om zich verder te ontwikkelen. Het wordt tijd dat persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling hand in hand gaan.

.. en levert hoog rendement op.

Talentmanagement zorgt voor medewerkers die lekker in hun vel zitten en productief en betrokken zijn. Daarvan profiteert een organisatie direct en indirect. Minder verloop, minder verzuim, meer tevreden klanten, meer omzet en winst. Dat kunnen allemaal (indirecte) gevolgen zijn van goed talentmanagement.

We kijken daarin niet alleen naar de ‘ontwikkelbaarheid’ van het talent van de individuele medewerkers, maar ook naar de impact die de werkomstandigheden en de werkcontext hebben op het ontwikkelen en benutten van talent.