Intervisie met Rendement door Talent

Intervisie bij Rendement door Talent

Intervisie is een manier van leren van en met elkaar, vanuit de zienswijze dat leren van en met elkaar de kerncompetentie is van een lerende organisatie. Onze coaches begeleiden jouw intervisiegroep op een manier waarop het eigenaarschap voor het leerproces van meet af aan wordt neergelegd en gelaten bij de leden van de intervisiegroep. Dit vergroot de effectiviteit van het zelfstandig leren van en met elkaar. Wil je meer weten? Bel of mail ons”

Drs. Elise van den End (Eigenaar, talentontwikkelaar en organisatieadviseur)

Wat is waarderende intervisie?

De definitie van waarderende intervisie luidt: door intervisanten onderling bouwen aan oplossingen voor grotere persoonlijke en methodische competentie, met steun van en aanmoediging aan elkaar in het bespreken en uitvoeren van deze vaardigheden (Bannink, 2012). 

De essentie van bovenstaande definitie is dat deelnemers van een intervisiegroep met elkaar in gesprek gaan over ‘dat wat werkt’ en door goed luisteren en het stellen van vragen elkaar helpen versterkt inzicht te krijgen in eigen talenten en vaardigheden.

Intervisie model

Waar in traditionele intervisie de aandacht veelal uitgaat naar knelpunten, stagnatie, problemen en zelden successen worden ingebracht, staat binnen waarderende intervisie juist de kijk op het positieve centraal (Bannink, 2012).

Het verschil in benadering wordt goed duidelijk in onderstaande vragen:

Traditionele intervisie

Wat ging er mis?

Wanneer is het probleem er en wat zijn de gevolgen?

Wat had je moeten doen?

Waar wil je vanaf?

Waarderende intervisie

Wat ging er goed (al is het maar een beetje)?

Wanneer zijn/waren er uitzonderingen op het probleem en wat zijn de gevolgen?

Wat zou je anders kunnen doen?

Waar wil je naartoe?

De kracht van waarderende intervisie

De focus op dat wat wél werkt, in plaats van dat wat er niet werkt, komt voort uit twee recente stromingen in de psychotherapie: de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie. Beide stromingen hebben overeen dat ze de nadruk leggen op sterke kanten van mensen, succesmomenten en het denken in oplossingen.

Onderzoek binnen deze stromingen heeft uitgewezen dat de aandacht naar het positieve aanzet tot emoties als tevredenheid, dankbaarheid en optimisme. Deze positieve emoties zorgen voor meer creativiteit en flexibiliteit in ons denken en dragen bij aan veerkracht. Daarbij blijkt dat het spreken over positieve gebeurtenissen extra positieve emoties teweegbrengt, meer dan de impact die de positieve gebeurtenis zelf veroorzaakt.

Het bespreken en uitdiepen van positieve gebeurtenissen heeft meer voordelen, namelijk dat we ons vanzelf beter voelen wanneer we iets positiefs vertellen en we deze gebeurtenissen beter onthouden als we dit hebben gedeeld met anderen.

De kracht van waarderende intervisie betreft kortom dat we spreken over en leren van onze successen, daarmee onze positieve emoties stimuleren en kunnen voortbouwen op dat wat werkt. Met diverse intervisie methoden leren collega’s van en met elkaar om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een vaste intervisiegroep

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen tijdens een intervisie bijeenkomst. Hierbij kunnen ze begeleid worden door een trainer/intervisor.  De deelnemers behandelen met behulp van intervisie vragen vraagstukken die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke kwesties maar ook zaken die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Wanneer is intervisie waardevol?

Wij zijn intervisie gaan begeleiden n.a.v. onderzoek dat is gedaan naar het borgen van talentbenutting en de waarderende benadering in je team/organisatie. Wil je als organisatie echt lerend zijn, dan is het noodzakelijk dat iedere medewerker reflecteert op zijn eigen handelen. Niet alleen tijdens onze trainingen, maar juist ook daarna, tijdens zijn werk.

Het werkelijke leren vindt plaats op de werkplek en in onderlinge contacten. De transfer van het in onze programma’s geleerde naar toepassing op de werkplek moet dus binnen de eigen organisatie worden opgepakt, wil een talentprogramma van waarde zijn.

Kortom intervisie is waardevol als je het aanwezige talent in je team duurzaam wil benutten. Als je als collega’s van en met elkaar wil leren van wat er al goed gaat en van successen. Dat levert de energie op die nodig is om met elkaar te groeien.

Hoe verloopt een intervisie bijeenkomst?

Een intervisiegroep bestaat uit zes tot acht deelnemers en wordt begeleid door een intervisor van Rendement door Talent die er voor zorgt dat de methode van intervisie professioneel wordt gevolgd. In principe werkt de intervisor aan zijn eigen overbodigheid. Gemiddeld is deze vijf bijeenkomsten aanwezig, daarna kan een groep zelfstandig verder.

Het methodisch werken met intervisie is van belang om taakgericht te werken en te weten waar men met elkaar aan toe is.De intervisie methode dient nooit als een strak keurslijf te worden toegepast. De intervisiegroep moet leren flexibel met structuren om te gaan en de aandacht te geven aan storingen in het groepsproces.

In het autonome leerproces dat intervisie is, is het eigen leiderschap van ieder groepslid een voorwaarde om op basis van gelijkheid met elkaar te werken en te leren. Machtsverhoudingen van buiten de intervisiegroep worden met het werkprobleem meegenomen in de intervisiegroep. Machtsverhoudingen spelen ook een rol in de interacties tussen de deelnemers.

Zicht krijgen op deze verhoudingen in macht en onmacht betekent een verdieping van het intervisieproces. Hetzelfde geldt voor het aandacht geven aan weerstanden, storingen en overdrachtsverschijnselen in de groep.

intervisie bijeenkomst bij Rendement door Talent

Methode

Een voorbeeld van een waarderende intervisie methodiek is Design Thinking. Deze methodiek ziet er als volgt uit: 

1. Vraag of ambitie

Inbrenger beschrijft de vraag of de ambitie waarover hij/zij goede tips en ideeën kan gebruiken. Belangrijk is dat het een vraag is waar de inbrenger ook daadwerkelijk de komende tijd mee aan de slag gaat.

2. Onderzoek

Wat weten we er al over en waar willen we naar toe. De volgende vragen kunnen helpen:

 • Wat heb je eerder al gedaan in dit kader wat goed heeft gewerkt? 
 • Wat waren toen succesfactoren?
 • Wie moet je er in ieder geval bij betrekken?
 • Waar zou je graag naar toe willen? Wat zou een mooi resultaat zijn? 
 • Waar kun je het succes aan zien?

3. Ideeënvorming

Kom samen tot minimaal 15 ideeën. Hanteer daarbij de brainstormregels:         

 • Bouw voort op elkaars ideeën
 • Kwantiteit gaat voor kwaliteit
 • Schrijf of teken de ideeën op
 • Geen oordelen!
 • Hoe gekker hoe beter
 • 4. Focus

  Selecteer met elkaar de leukste en/of meest kansrijke ideeën 

  • Bedenk hoe je deze het best de komende tijd in de praktijk kunt brengen.
  • Wie of wat heb je erbij nodig?

  5. Reactie inbrenger

  Wat is de eerste stap die je gaat nemen? Wat is nieuw? Wat vond je fijn om te horen?

  Intervisie voorbeelden

  Wij voerden intervisie uit voor onder andere:
  Vechtdal Wonen opdrachtgever Rendement door Talent

  Resultaten van een intervisie

  Intervisie maakt het vermogen tot zelfontwikkeling wakker en streeft ernaar het beste uit elkaar naar voren te laten komen. Een intervisiebijeenkomst geeft zicht op oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collega’s of vakgenoten zich zonder druk op het vraagstuk kunnen concentreren.

  Intervisie creëert tevens een sfeer van collegialiteit omdat elke deelnemer komt halen en brengen.

  Rendement

  • Leren van nieuwe vaardigheden met betrekking tot je werk door het zien van elkaars ervaringen en creativiteit
  • Bewustwording van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen
  • Inspiratie en ideeën opdoen van elkaar
  • De kunst van vragen stellen ervaren en leren
  • Afstand leren nemen van de eigen positie en manier van werken en daardoor het leren kennen van de eigen talenten en sterke punten 
  • Doelgericht tot een oplossing komen in een ervaringsgericht leerproces

  Welke methode en technieken gebruikt Rendement door Talent

  Ook in intervisie werken wij vanuit de waarderende benadering (Appreciative Inquiry). De focus op dat wat wél werkt, in plaats van dat wat er niet werkt, komt voort uit twee recente stromingen in de psychotherapie: de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie. Beide stromingen hebben overeen dat ze de nadruk leggen op sterke kanten van mensen, succesmomenten en het denken in oplossingen.

  Onderzoek binnen deze stromingen heeft uitgewezen dat de aandacht naar het positieve aanzet tot emoties als tevredenheid, dankbaarheid en optimisme. Deze positieve emoties zorgen voor meer creativiteit en flexibiliteit in ons denken en dragen bij aan veerkracht. Daarbij blijkt dat het spreken over positieve gebeurtenissen extra positieve emoties teweegbrengt, meer dan de impact die de positieve gebeurtenis zelf veroorzaakt.

  Het bespreken en uitdiepen van positieve gebeurtenissen heeft meer voordelen, namelijk dat we ons vanzelf beter voelen wanneer we iets positiefs vertellen en we deze gebeurtenissen beter onthouden als we dit hebben gedeeld met anderen. De kracht van waarderende intervisie betreft kortom dat we spreken over en leren van onze successen, daarmee onze positieve emoties stimuleren en kunnen voortbouwen op dat wat werkt.

  Waarom Rendement door Talent?

  De zes ervaren adviseurs/trainers/coaches van Rendement door Talent kunnen met intervisie jouw organisatie succesvoller maken.

  Rendement door Talent is actief door heel Nederland, van Amsterdam tot Zwolle.

  Meer rendement behalen uit intervisie?

  Benieuwd hoe je intervisie inzet voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Rendement door Talent. Wij denken graag met je mee. 

  Ik heb interesse in een vrijblijvende kennismaking

  Neem contact op met Rendement door Talent


  Bronnen

  Waarderende intervisie van Frederike Bannink

  Intervisie coaching van Ger van Doorn & Marijke Lingsma