Teamontwikkeling met Rendement door Talent

teamontwikkeling bij Rendement door Talent

“Met teamontwikkeling meer succes halen uit je teams. Samen met onze adviseurs/trainers/coaches zorg ik er voor dat alles zo goed mogelijk verloopt, waarbij jij als klant centraal staat. Heb je vragen over de mogelijkheden bij Rendement door Talent? Neem dan contact met mij op! Ik help je graag.”

Drs. Elise van den End (eigenaar, talentontwikkelaar en organisatieadviseur)

Waar staat jouw team?

Heb je het idee dat er meer in je team zit dan er uit komt? 

Je hebt een mooi team bij elkaar en de doelen zijn helder. Er wordt hard gewerkt, de expertise is er en ieder doet wat hij moet doen. Maar toch heb jij het idee dat er meer in zit dan er nu uitkomt. 

En misschien herken je dit bij jezelf ook wel. Je bent druk met zaken die veel tijd en energie kosten, waardoor andere dingen blijven liggen. En dat zou je graag anders zien.

Hoe komt dat en hoe krijg je hier beweging in? Hoe kun je meer rendement behalen, zonder nieuwe mensen aan te nemen? Hoe zorg je er voor dat jouw mensen zelf de regie gaan nemen?

Zet teamontwikkeling in voor:

 • een hogere productiviteit
 • meer marge
 • hogere klanttevredenheid
 • lager ziekteverzuim

Laat je adviseren over succesvolle teamontwikkeling en haal het maximale rendement uit jouw teams.

Benut de talenten van je medewerkers effectiever

Zet teamontwikkeling in voor een hoger rendement. Als manager sta je vaak onder druk. Je wilt enerzijds resultaten behalen; je focus ligt op planning en control. Aan de andere kant heb je medewerkers die zich willen ontwikkelen en met plezier willen werken. 

Rendement door Talent helpt organisaties om hier een goede invulling aan te geven.

Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk en hoe je elkaar hierin kunt benutten. Hierdoor wordt iedere medewerker expert van zijn talenten. 

Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wat is teamontwikkeling?

Teamontwikkeling is het proces waarin een groep mensen samenwerkt om hun prestaties te verbeteren en hun doelen te bereiken. Mensen stimuleren tot het nemen van -gezamenlijk- eigenaarschap voor hun ontwikkeling en het resultaat ervan.

Teamontwikkeling is in feite tweeledig en dat zie je ook in de opbouw van onze programma’s terug:

  • het begint met de individuele ontwikkeling van de teamleden
  • het krijgt een vervolg met ontwikkeling van gezamenlijkheid

Voor wie is teamontwikkeling bedoeld?

Er zijn verschillende manieren om je team te ontwikkelen. Adviesbureau Rendement door Talent begeleidt jouw team vanuit de waarderende- en de sterke punten benadering. 

De sterke punten benadering richt zich op het ontdekken van de eigen kracht van medewerkers en vervolgens ook op de kracht van de organisatie in relatie tot de doelen en resultaten waar de organisatie/jouw team voor staat. Dit is het fundament waarop keuzes worden gemaakt. Keuzes in bijvoorbeeld hoe je je sterke punten meer in kunt zetten en wie wat doet in het team/de organisatie.

De waarderende benadering (Appreciative Inquiry) brengt mensen in organisaties in gesprek over onderwerpen die ertoe doen. Bijvoorbeeld over samenwerking of leiderschap. 

Dit gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. Het is een aanpak voor teamontwikkeling waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt, in plaats van wat er verkeerd gaat. 

Appreciative Inquiry verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren. 

Veelgestelde vragen over teamontwikkeling

  • Ik wil dat mijn medewerkers effectiever samenwerken, elkaar kunnen aanspreken op elkaars sterke punten en elkaar versterken
  • Hoe kan ik voorkomen dat er binnen mijn team eilandjes, conflicten en gebrek aan initiatief ontstaat?
  • De communicatie binnen ons team verloopt moeizaam, er wordt slecht geluisterd en er is weinig openheid
  • We hebben een hoop veranderingen gehad en ik wil met mijn team een frisse start maken
  • Het wij-gevoel binnen ons team ontbreekt
  • Ik wil de samenwerking versterken en de sfeer verbeteren
  • Ik wil graag dat mijn team zaken zelfstandiger oppakt. Hoe kan ik dat bewerkstelligen?
teamontwikkeling boeken bij Rendement door Talent

Waarom teamontwikkeling?

Adviesbureau Rendement door Talent begeleidt jouw team in het benutten van het eigen talent en het verbinden aan de teamdoelen.

Met een teamontwikkelingstraining breng je jouw team naar een hoger niveau. Medewerkers gaan hun eigen talent herkennen. Uit onderzoek blijkt dat het ondernemerschap om iets met dat talent te doen, toeneemt. De ervaren regelruimte, de vertrouwensrelatie met de leidinggevende en de prestaties nemen ook toe. 

Met onze teamcoaches ontsluiten en verbinden we de talenten binnen teams. We zorgen ervoor dat teams een waardevolle bijdrage leveren aan organisatiedoelstellingen.

Wat doet teamontwikkeling?

Succesvolle teams binnen een bedrijf of organisatie hebben teamontwikkeling standaard onderdeel gemaakt van hun dagelijkse proces. Tijdens de verschillende fases van teamontwikkeling wordt een groep onderscheiden en de prestatie op gestelde doelen laat een samenhang zien met deze ontwikkelingsfases.

Als teamleden deze fases niet goed doorlopen, leidt dat tot lage productiviteit en lage prestaties, omdat ze bijvoorbeeld op ineffectieve wijze omgaan met conflicten of te weinig of juist te veel vertrouwen binnen het team ervaren.

Hoe verloopt een teamontwikkeling?

Op basis van een uitgebreide intake wordt een teamontwikkelingsplan opgezet.

Een teamontwikkelingsplan is een plan waarin wordt beschreven wat de gewenste ontwikkeling van het team is en wat er nodig is om die te bereiken. Op basis van dit plan ontwikkelt Rendement door Talent een maatwerkprogramma, dat bestaat uit training en coaching.

Teamontwikkeling vragenlijst

 • Wat voor teamkwaliteiten heb je in huis? 
 • Hoe kom je daar achter? 

In ieder geval vereist dit inzicht in de individuele talenten van teamleden een overzicht van de talenten in het team.

Teamontwikkeling test

We gebruiken hiervoor de Strenghtsfindertest.

De uitslag hiervan wordt gebruikt als basis voor onze programma’s. Door middel van een praktijkopdracht denken de deelnemers voorafgaand aan het eerste dagdeel al na over de betekenis van de talenten die uit de test naar voren zijn gekomen. 

In onze programma’s gaan we op basis van deze test nader in op het leren kennen van de eigen kwaliteiten en leren deelnemers hoe ze deze kunnen benutten in het werk. Hierna werken we op basis van de eerder geformuleerde doelen aan de ontwikkeling van het team. 

Dit doen we onder andere door middel van een teamontwikkelingsspel, teamontwikkelingsvragenlijst of teamontwikkelingskaarten.

Fasen in teamontwikkeling

Er zijn verschillende fasen in teamontwikkeling. 

Wij werken met de fasen die door Marijke Lingsma zijn uitgewerkt (Aan de slag met teamcoaching, 1999/2007). 

De vier fasen worden M1, M2, M3 en M4 genoemd, de M staat voor maturity (vertaald: rijpheid of volwassenheid). 

De vier fasen zijn onderverdeeld in twee systemen; het juniorsysteem (M1, M2) en het seniorsysteem (M3,M4). Alleen een seniorteam neemt volgens deze theorie ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid voor interactie, sfeer, werkprocessen en resultaat’ en verdient alleen een seniorsysteem de naam team.

In welke fase bevindt jouw team zich? 

Welke methodes en technieken gebruikte Rendement door Talent?

Rendement door Talent heeft beproefde tools teamontwikkeling in huis, maakt gebruik van effectief bewezen en wetenschappelijk onderzochte trajecten en is aangesloten bij beroepsorganisatie NOBCO.

teamontwikkeling inzetten met Rendement door Talent

Waarom Rendement door Talent?

Rendement door Talent is een trainings- en adviesbureau met zes ervaren adviseurs/trainers/coaches die hun roots hebben in team- en organisatieontwikkeling. Rendement door Talent is actief door heel Nederland, van Amsterdam tot Zwolle. Wij helpen je om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling.

Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips voor hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. 

Dit doen we met behulp van een aantal talentprogramma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Kan ik vrijblijvend kennis maken met Rendement door Talent?

Bij het gratis kennismakingsgesprek kunnen we kijken naar een incompany training teamontwikkeling.

Iedere organisatie heeft andere vragen en behoeften. We denken graag met u mee over de specifieke doelen en leerresultaten die rendement opleveren voor uw organisatie.

Ik heb interesse in een vrijblijvende kennismaking

Neem contact op met Rendement door Talent

Wij voerden teamontwikkeling uit voor onder andere:

DSP groep opdrachtgever Rendement door Talent
Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland opdrachtgever Rendement door Talent

Teamontwikkeling literatuur

Wil je meer lezen over teamontwikkeling? Rendement door Talent raadt deze boeken aan:

Team op Vleugels
Vroemen, M. (2010)

Een gevoel van urgentie
Kotter, J. (2008)

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Baars, M. (2016)