Talentgericht werken

Jij hebt veel positieve eigenschappen, daarvan zijn er zo’n 5 waar jij het sterkst in bent en waar jij het meeste plezier aan beleeft als je ze inzet. Dát zijn je talenten.

Werken vanuit je talenten draagt bij aan het werkplezier en de bevlogenheid van mensen en leidt daarbij tot betere prestaties in organisaties. 

Talentgericht werken is mensenwerk en talent is ontwikkelbaar; hoe beter het talentmanagement, hoe meer mensen als talent in de organisatie functioneren, hoe meer waarde het talentmanagement oplevert voor organisaties. 

Talentgericht werken. Waar hebben we het dan over, waarom wil je dit en hoe doe je dat? 

We nemen je in dit stuk graag mee in een stuk achtergrondinformatie over talentgericht werken.

Wat is talentgericht werken?

Vaak wordt in organisaties nog prioriteit gegeven aan dat wat NIET goed functioneert. Managers richten zich op probleemgevallen en gaan deze te lijf vanuit een probleemoplossende benadering.

Tegenover deze benadering staat de waarderende benadering; deze is gericht op het waarmaken van ambities; door te waarderen wat goed gaat en op zoek te gaan naar manieren om dit te verspreiden en te versterken. 

Werken vanuit je talenten vereist en versterkt een mindset waarin je je richt op: Wat is er WEL? Waar ben je goed in? Wat geeft je energie? En hoe kan je dat vaker inzetten? De Positieve Psychologie en de Waarderende Benadering (AI) staan hierbij centraal.

Marc Lammers laat in deze video zien wat de kracht en het belang van die positieve mindset is.

StrenghtsFinder

Rendement door Talent gebruikt onder andere de StrenghtsFinder methodiek van Gallup om jouw aangeboren talenten in kaart te brengen. Deze worden vastgesteld met behulp van een online assessment.

De StrengthsFinder methodiek is het resultaat van de zoektocht van Donald Clifton naar bronnen van succesvol en excellent functioneren in onderwijs- en werksituaties. Uitgangspunten zijn:

  • Talenten van een medewerker zijn uniek en duurzaam
  • De sterke kanten van een medewerker bieden de meeste ruimte voor groei

Talenten worden door Clifton (2000) gezien als “ruwe grondstoffen”. Door te leren en te oefenen kunnen deze talenten zich ontwikkelen tot sterke punten. Binnen de StrengthsFinder-methodiek worden 34 verschillende talenten onderscheiden. 

Met behulp van jouw top 5 talenten maken we de vertaalslag van talenten naar sterke punten in je werk. 

Talent

Als wij praten over talenten dan bedoelen we daar jouw sterkste, aangeboren eigenschappen mee. Jij hebt veel positieve eigenschappen, en daarvan zijn er zo’n 5 waar jij het sterkst in bent en waar jij het meeste plezier aan beleeft als je ze inzet. Dát zijn je talenten. 

Een talent is een intern begrip; het gaat over iets doen wat jou energie oplevert. Het gaat niet om een sociale vergelijking; hoe jij het doet ten opzichte van een ander. Het gaat niet over: ik doe dit beter dan mijn collega. Het gaat wel over: ik kan dit beter, en doe dit met meer plezier, dan de andere dingen in mijn leven. 

Waarom talentgericht werken?

Waarom zou je willen werken vanuit je Talenten en Sterke Punten en wat levert het je op? 

In de maatschappij van nu waarin snel en veel keuzes gemaakt moeten worden en waarin we ons welzijn belangrijker vinden dan ooit, is het waardevol om bewust te zijn van datgene waar jij blij van wordt en sterk in bent. 

Werken vanuit je talenten heeft een aantal hele waardevolle voordelen en opbrengsten:

Moeiteloosheid

In zoveel mogelijk aspecten van je leven zou je vanuit je talenten willen leven, werken en/of handelen. Zodat het leven niet hard werken is, maar lichter wordt waardoor je verder kunt komen. Daar kun je keuzes in maken.

Stel je wilt een bedrijf opstarten en je wilt gaan netwerken en reclame maken, doe dat dan op een manier die bij jouw talenten past. Praat je graag met mensen, ga dan naar netwerkbijeenkomsten. Schrijf je graag? Schrijf dan een blog.. Kies datgene wat voor jou het meest moeiteloos is.

Meesterschap

In het gebied waar je talenten liggen bereik je makkelijker meesterschap dan op andere vlakken. Als je dingen wilt leren die je niet goed kunt, bereik je hooguit het niveau van een magere 6. Zet je meer in op datgene waar je al goed in bent, dan kun je een 8 of 9 scoren. Daar zit jouw meerwaarde! Daar kan jij iets bijzonders en unieks inbrengen. Ontwikkel je daarin verder.

In de hierboven genoemde video van hockeycoach Marc Lammers wordt dit haarfijn uitgelegd. 

Werken vanuit je talenten en sterke punten vraagt om moed want we zijn niet gewend om aandacht te geven (en vragen) voor waar we goed in zijn en het mindere aan de kant te schuiven. Of in ieder geval niet onnodig veel energie in te stoppen. 

Je talenten zijn een duurzame energiebron

Als je werkt vanuit de persoonlijke eigenschappen die je voldoening en plezier geven, dan levert dat positieve (motiverende) energie op. Weet je die eigenschappen vaak in te zetten dan is het geen eenmalige energie impuls, maar creëer je een duurzame bron van energie. Zo kan ‘werken’ een duurzame energiebron, of batterij- oplader, worden. 

Mijn talent ‘Input’ zorgt ervoor dat ik mijn batterij weer oplaad door te lezen. Dat kan werkgerelateerd zijn, maar dat hoeft niet per se. Nadat ik weer iets heb gelezen of geleerd, kan ik er weer tegenaan. Het werkt overigens ook heel goed in een pauze 😉

Mijn talenten ‘Aanpassingsvermogen’ en ‘Organisatievermogen’ zorgen ervoor dat ik mijn batterij oplaad als ik kan ingrijpen bij chaos of als iets anders loopt dan voorzien. Vanuit kalmte improviseren hoe de zaken aangepakt moeten worden zodat alles weer goed loopt; daar gaat het bij mij van stromen. Mijn beste ideeën poppen op die momenten op.

Je voelt je oprecht en authentiek

Als je je talenten inzet in datgene wat je doet, dan voel je je oprecht en authentiek in dat wat je doet. Het voelt alsof je iets doet wat voor jouw gevoel helemaal klopt.

Dan voel je je waardevol.    

Als ik iemands gevoelens en gedachten kan verhelderen en verduidelijken, heb ik het gevoel dat ik echt aan het helpen ben. Dat mijn bijdrage waardevol is en ik dus ook waardevol ben. Dat voelt heel sterk!

Een ander zou kunnen zeggen dat hij/zij zich goed, tevreden en nuttig voelt als hij kan analyseren en fouten uit een voorstel of stuk tekst kan halen. 

Het past, het klopt, je bent in je element. De tijd vliegt, het gaat moeiteloos en je krijgt er wat voor terug.

Flow

Als je vanuit je talenten werkt dan vliegt de tijd en is de kans het grootst dat je in een toestand van Flow kan komen. Onderzoek toont dat Flow een van de meest bereikbare gelukstoestanden is in een mensenleven. 

Flow ervaar je als je heel erg opgaat in iets, als je de tijd vergeet, als je helemaal met je aandacht in het hier-en-nu bent. De één heeft het als hij een auto repareert, de ander als hij een creatief project opstart, weer een ander als ze een complexe puzzel oplost, of een etalage inricht. het kan alle mogelijke vormen aannemen. 

Via je talenten heb je vaker de kans om deze toestand van Flow te geraken, en dat draagt heel sterk bij aan je gevoel van welbevinden. Daar wil je meer van creëren en daarom wil je weten wat je talenten zijn.

Hoe kan je talentgericht werken?

Na het lezen van de opbrengsten die Talentgericht werken met zich mee brengt denk je misschien, DAT WIL IK OOK! Maar hoe? 

Rendement door Talent gebruikt de StrengthsFinder methodiek van Gallup. Over deze theorie las je eerder in dit stuk al wat. 

Uit dat assessment komt jouw top 5 talenten naar voren. Het kan zijn dat het talenten naar voren haalt die je wellicht niet had verwacht.  

Mijn top 1 talent is maximaliseren. Dat wil zeg dat ik altijd het “maximale” uit iets wil halen. Dat herkende ik helemaal niet van mezelf totdat ik erover in gesprek ging en feedback kreeg hoe ze dat bij mij zagen. Door erover te praten en na te denken merk ik nu dagelijks aan mezelf hoe ik het inzet en dat ik continu bezig ben zaken “beter” te krijgen. Inmiddels realiseer ik me dat steeds beter, niet alleen achteraf, ook in het hier en nu.

Om te onderzoeken waar jouw Talenten zitten kun je naar ervaringen in het verleden kijken waarbij je in de flow raakte. Je kunt onderzoeken van welke activiteiten jij enthousiast wordt. Of zaken waar je naar uitkijkt, ook al word je er niet voor betaald. 

Soms kun je fysiek moe zijn van een activiteit maar laad je mentaal wel op, bijvoorbeeld sporten of een evenement runnen waarbij je fysiek in touw bent geweest (zere voeten, rugpijn) maar geestelijk opgeladen voelt. 

Wat doe jij “als vanzelf”? Waar hoef je amper over na te denken? Wat is typisch “jij”.

Talenten effectief inzetten

Het kan zijn dat jij als kind werd gezien als iemand die de baas wilde spelen, terwijl jij een heel groot talent hebt voor sturingskracht (leiderschap) wat je nog niet goed wist te doseren. Dan werd toen jouw talent misschien als iets onhandigs gezien. Het is echter een positieve eigenschap waar je in doorschoot. 

Het inzetten van je talenten overschrijdt “werk context”. Het gaat om meer dan alleen iets goed doen. Als je werkt vanuit je talenten raak je intrinsiek gemotiveerd. 

Er zijn 3 dingen van belang om je talenten en sterke punten te vinden, waarderen en benutten: 

  1. Je bent je bewust van je talent
  2. Je bevindt je in een context waar jouw talent het beste tot zijn recht komt. 
  3. Je benut je talent en zet deze blijvend in.  

Van Talenten naar Sterke Punten

De StrengthsFinder methodiek stelt dat talenten aangeboren zijn. Naast aangeboren talenten doe je in de leven kennis op; levenskennis, levenservaring, studies en andere inzichten. Daarnaast leer je tijdens je leven vaardigheden aan.

Als secretaresse kan je talent bijvoorbeeld zijn: communicatie en een vaardigheid is bijvoorbeeld: typen. 

Als verpleegkundige kan je talent bijvoorbeeld zijn: empathisch, om te kunnen bloedprikken zijn er een aantal handelingen die je dan moet uitvoeren. Deze handelingen zijn aan te leren en noemen we vaardigheden.  

Naast het talent en de vaardigheden heb je ook kennis, deze doe je bijvoorbeeld op in een opleiding, door een video te bekijken of boek te lezen.  Jouw talent, de vaardigheden en kennis samen kunnen tot een Sterk Punt leiden:

Ik voel me sterk als ik een patiënt op zijn gemak kan stellen als ik pijnloos bloed moet prikken voor een bepaald onderzoek

Met andere woorden: als je in staat bent je vaardigheden, je kennis en je talenten samen te brengen, dan praten we over een Sterk Punt. Zoals je misschien wel leest in de voorbeelden hierboven draagt het formuleren van je sterke punten ertoe bij dat jij je talent beter kunt inzetten en benutten. 

Je kunt hiermee duidelijk benoemen voor jezelf, maar ook  aan collega’s/ leidinggevende/ klanten/ opdrachtgevers wat je te bieden hebt, wat je graag doet en wat dit jou en de ander oplevert.

Talentgericht werken bij Rendement door Talent

Kunnen we je ergens mee helpen? Mail ons op contact@rendementdoortalent.nl