Adviseren met impact

Deze training is enerzijds geïnspireerd op het boek van Hannah Nathans (Adviseren als 2de beroep), anderzijds sluit het aan bij de methodiek van Rendement door Talent waarin werken vanuit je kracht en talenten centraal staat.

In het eerste dagdeel gaan we naar aanleiding van een talententest nader in op het leren kennen van je eigen talenten en leren de deelnemers hoe ze hun talenten nog meer kunnen inzetten en ontwikkelen. In het tweede dagdeel leren de adviseurs hoe ze hun talenten (nog) meer aan hun advieswerk kunnen verbinden, waardoor ze met meer impact hun advieswerk kunnen doen.

Programma deel 1:

• Kennismaking en afstemming leerwensen
• Uitleg over de Strengthsfinder benadering
• Wat zijn je talenten, hoe kun je deze herkennen?
• Toelichting op het adviesmodel van Nathans

Programma deel 2:

• Koppeling van het adviesmodel aan je talenten
• Rollen en rolconflicten
• Adviesstijlen en – strategieën

Praktische informatie

De duur van deze training is twee dagdelen. Voorafgaand aan de training wordt de Strengthsfinder talententest afgenomen.

Adviseren met impact wordt veelal als in-company training ingezet in het kader van deskundigheidsvergroting of ter ondersteuning van een cultuurveranderingsproces.

“Ik heb veel stof tot nadenken gekregen….er zijn kwartjes gevallen. Na deze training heb ik een helder beeld over de match tussen m’n huidige baan en mijn talent en hoe ik mijn sterke punten nog beter in werk terug kan laten komen”.