Functioneringsgesprek voorbereiden met Rendement door Talent

Functioneringsgesprek voorbereiden: Dit jaar ga ik het anders doen…

Functioneringsgesprek voorbereiden met Rendement door Talent. Antoinette is administratief medewerkster bij een woningbouwcorporatie in het zuiden van het land. Zij heeft afgelopen jaar ‘Talent in Actie’ gevolgd, één van onze trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Zoals elk jaar staan in januari de functioneringsgesprekken weer gepland. Een moment om samen met mijn leidinggevende terug te kijken op het afgelopen jaar en samen afspraken te maken over verbeterpunten voor het nieuwe jaar.

Als ik heel eerlijk ben, heb ik dit de afgelopen jaren een beetje over me heen laten komen. Ik werk al jaren als administratief medewerker en eigenlijk is het werk behoorlijk routine geworden. Dit gaf in de functioneringsgesprekken dan ook niet veel nieuws om te bespreken; ik doe mijn werk goed en er zijn ook altijd wel wat verbeterpunten. Met name time management komt ieder jaar weer aan de orde.

Rendement door Talent helpt met functioneringsgesprek voorbereiden

Juist omdat ik zelf wel eens uit die routine wilde stappen en wat nieuwe inspiratie op wilde doen, heb ik in Oktober de training ‘Talent in Actie’ gevolgd. Ik was benieuwd wat mijn talenten zijn en hoe ik deze misschien meer kan inzetten in mijn werk.

Uit de test kwam naar voren dat ik o.a. de talenten Empathie en Hersteldrang heb. Dit herkende ik wel, maar ik had dit nog niet zozeer als een talenten ervaren, meer als een last. Ik kan inderdaad erg goed meevoelen met anderen en heb dan ook vaak de neiging om het probleem te helpen oplossen. Daar kwam dan ook gelijk de aap uit de mouw waarom time management voor mij een issue is; als collega’s ergens mee zitten komen ze vaak bij mij.

Ik bied een luisterend oor en heb begrip voor hun situatie. Daarnaast zal ik steeds proberen mee te denken om passende oplossing te vinden. Dit doe ik graag en blijkbaar goed, want collega’s geven regelmatig aan dat ze mij daarom enorm waarderen. Het geeft mij zelf ook altijd een goed gevoel, soms echt een kick. Hierdoor komt echter wel mijn andere werk in het gedrang, met name het werk wat wel moet gebeuren maar waar ik zelf niet zo goed in ben.

Training talenten inzetten

In de training hebben we bekeken hoe ik mijn talenten meer kan inzetten in het werk. Omdat we midden in een reorganisatie zitten hebben we niet alleen mijn huidige functie bekeken maar ook andere passende functies. Door uit te zoeken hoe ik mijn talenten om kan zetten naar sterke punten in mijn werk, kwam ik bij een heel andere functie uit.

Ik bedacht dat het me altijd al heel leuk had geleken om meer contact met klanten te hebben, met name om klachten of problemen van klanten te behandelen. Hier kan ik mijn talenten uitstekend inzetten en ze ook veel meer benutten, waardoor de organisatie er ook meer profijt van heeft. Wat een eye-opener!

Dit jaar ben ik dan ook op een heel andere manier mijn functioneringsgesprek ingestapt.  Ik heb mijn bevindingen n.a.v. de training op papier gezet en met mijn leidinggevende gedeeld. Deze was enerzijds verrast, maar herkende mij ook zeker in dit profiel. We hebben samen gekeken naar de mogelijkheden en ik mag nu voor 2 dagen per week meedraaien aan de klantenbalie.

Ik vind het een spannende stap maar kijk er ook enorm naar uit. Het is natuurlijk even afwachten of hier ook een structurele werkplek uit voort kan komen, maar mocht dat zo zijn, dan weet ik in ieder geval dat ik met mijn talenten een goede kans zal maken.

Mijn leidinggevende vroeg mij trouwens of hij mij als voorbeeld zou mogen bespreken in het komende teamoverleg. Hij ziet dat het veel meer resultaat en werkplezier oplevert als iemand werkt vanuit zijn talenten, dus de dingen doet waar hij goed in is. Hij vond mijn verhaal een mooi voorbeeld wat misschien ook anderen zou kunnen helpen. Daarom wilde hij voorstellen om meer met elkaar te delen waar we goed in zijn en wat er goed gaat, in plaats van te focussen op de verbeterpunten. Dat lijkt mij een mooie stap en als ik daarbij kan helpen dan doe ik dat graag!

Meer weten over functioneringsgesprek voorbereiden?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook jouw functioneringsgesprek voorbereiden? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!