talenten benoemen met Rendement door Talent

Maak het scherp, dat talent!

Eigen talenten benoemen? In talenttrainingen en workshops van Rendement door Talent vertellen we de deelnemers dat ze hun bescheidenheid thuis kunnen laten.

Ze mogen ongegeneerd praten over waar ze goed in zijn, waar ze uitmuntend in hebben gepresteerd en waarom ze eigenlijk heel erg trots zijn op zichzelf. Vaak leidt dit tot wat gegniffel. Een gevoel van ‘dat doe je toch niet?’ steekt de kop op. Maar na wat sociaal wenselijk en politiek correct gedrag, blijken de deelnemers juist heel goed te kunnen benoemen waar ze goed in zijn.

Mensen vertellen dat ze analytisch heel sterk zijn, helder communiceren, vooral goed luisteren, in staat anderen te helpen of bijzonder resultaatgericht zijn. Ik ben dan blij met zoveel positieve kenmerken. Het biedt aanknopingspunten om verder mee aan de slag te gaan. Met zoveel talent bouw je immers een sterke organisatie.

Moeilijk: eigen talenten benoemen

Aan de andere kant verbaast het me dat het de deelnemers zo soepel af gaat hun talenten te benoemen. In het dagelijks leven ligt vooral focus op zaken die niet goed gaan en waar het aan schort. We maken ons druk over de 5 op het rapport van onze kinderen en niet om die 9; met competentiemanagement wordt in bedrijven vastgesteld wat de medewerker nog moet ontwikkelen; in feedback geven we vooral terug wat de ander nog kan verbeteren. We kunnen blijkbaar dus wel onze eigen talenten benoemen en toch willen anderen om ons heen graag sleutelen aan de dingen waar we niet zo goed in zijn.

Werken vanuit je eigen kracht leidt tot meer plezier en geluk in je werk. Om dit (nog meer) te bereiken is het belangrijk om aan je omgeving te laten zien wat je talent nu daadwerkelijk oplevert. Daarvoor zal de ‘talentbezitter’ veel scherper en bewuster met zijn eigen talent moeten omgaan.

“Ik kan goed met mensen omgaan” of “ ik kan goed communiceren” zijn voor je omgeving nietszeggende kreten als je niet duidelijk maakt wat voor effect dit op anderen heeft. Een talent wordt pas een sterk punt als het van betekenis of van waarde is voor je omgeving.

Talenten benoemen met talentmanagement

Talentmanagement gaat vooral over hoe organisaties talent faciliteren of er ruimte aan geven. Vaak wordt vergeten wat de talentbezitter zelf doet in het managen van zijn talent. Dit managen van je eigen talent begint door zelf scherper in beeld te krijgen wat je eigen sterke punten zijn. Dit gaat dus een slag verder dan alleen benoemen dat je accuraat of een strategisch denker bent. Toon aan wat dit talent heeft opgeleverd, zowel voor jezelf als voor anderen. Daarmee overtuig je je leidinggevende, je collega’s of klant om vooral jouw talent te benutten.

Meer weten over talentmanagement en talentontwikkeling?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!