management talent bij Rendement door Talent

De talent mindshift van managers

Kort geleden begeleidde ik een 2daagse van een managementteam met als thema: Talent en leiderschap. De managers wilden hun eigen talenten ontdekken en graag weten hoe ze het talent van hun medewerkers konden benutten.

Tijdens de training deelden ze de uitkomsten van de Strenghtsfinderstest met elkaar. Deze test beschrijft ieders 5 grootste aangeboren talenten.

Ik herkende de talenten die vaker voorkomen bij leidinggevenden, zoals sturingskracht, focus en prestatiegerichtheid. Kenmerken van een gedreven MT, dat stappen wil maken in het verwezenlijken van hun doelen en oplossingen zoekt voor de belemmeringen op hun pad daarnaar toe.

Onder deze belemmeringen werd ook het gedrag van sommige medewerkers ervaren. Karaktereigenschappen en gedrag van medewerkers, dat verder van deze managers afstaat en in hun ogen vooruitgang in de weg staat. Dit gedrag wilden deze managers graag veranderen.

De mindshift in management talent

Veranderingen worden vaak vanuit probleembenadering aangevlogen. Wanneer er onvoldoende wordt gepresteerd leidt dit vaak tot investeringen in het aanleren of trainen van datgene dat onvoldoende ontwikkeld is of ontbreekt.

Talentmanagement is andersom redeneren. Geen vooraf opgestelde competenties of beschreven gedragsindicaties, maar het talent van de medewerkers is het vertrekpunt. Marcus Buckingham, die samen met Donald Clifton de strenghtfindertest ontwikkelde, schrijft in zijn boek Die ene essentie van leiderschap: “Ga op zoek naar de vriendelijkste verklaring voor elkaars gedragingen en geloof daarin”.

Hij roept managers op om het talent van hun medewerkers te ontdekken, erop te vertrouwen en ze dit talent laten verbinden met de taken en doelen van de functie of van de organisatie.

Individualisering bij management talent

We hadden geluk! Naast de eerder genoemde talenten beschikten bijna alle managers van dit team over het talent Individualisering. Kenmerken van dit talent zijn een fascinatie voor de unieke kwaliteiten die iedereen heeft.

Met dit talent heb je aandacht voor de verschillen van individuen en omdat je zo’n alert waarnemer van de sterkten van de anderen bent, kun je uit iedereen het beste naar boven te halen. Individualisering helpt om productieve teams te formeren, omdat je instinctief weet dat het geheim van een goed team schuilt in het aan elk teamlid toewijzen van de juiste rol, zodat iedereen kan doen waar hij of zij het best in is.

Doordat dit talent in het team ruim aanwezig was, werd in de training snel vooruitgang geboekt. We gingen ‘oefenen’ op de voorbeelden van medewerkers met gedrag dat ze minder werd gewaardeerd.

Het managementteam hielp elkaar om scherp te krijgen waar deze medewerkers nu eigenlijk goed in waren. Met beschrijvingen en voorbeelden ontdekten ze samen de talenten van deze medewerkers. Dit leverde ook nog eens inzichten op over dat sommige talenten van medewerkers nauwelijks in de organisatiecultuur voorkomen Waarmee duidelijk werd dat deze medewerkers daarin nu juist het verschil kunnen maken.

Het managementteam merkte zelf op, dat ze een mindshift maakten. Ze gingen uit van de sterke punten en kracht van hun medewerkers en koppelden dit aan de doelen en taken van de functies en organisatie.

Problemen en lastig gedrag waren geen uitgangspunt. Deze managers hadden inmiddels zelf ervaren dat ze met de inzet van hun eigen talenten zoveel plezier en energie ervoeren in hun werk en beseften dat ze goed leiderschap tonen als ze ook dit plezier en deze energie aan hun medewerkers gunnen.

Meer weten over management talent, talentmanagement en talentontwikkeling bij Rendement door Talent?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan management talent, talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!