Talent en leiderschap

Als leidinggevende vindt u het vanzelfsprekend om gebruik te maken van het talent van uw medewerkers. Juist dan bent u effectief in het behalen van de doelen van uw team of organisatie. Toch is het met drukke agenda’s en de waan van de dag een pittige uitdaging om daadwerkelijk te investeren in het talent van uw medewerkers. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers het verschil kunnen maken, energiek en productief zijn en gemotiveerd en gedreven om te blijven groeien en te excelleren?
Talent kan altijd worden aangescherpt en meer worden verbonden aan de doelen en resultaten van de organisatie. Door kwaliteiten te waarderen en ruimte te geven aan talent maakt u medewerkers creatief om rollen en taken zodanig uit te voeren, dat het direct een positief effect heeft in de organisatie.

In de tweedaagse talent en leiderschap leren managementteams talent te herkennen en medewerkers nog meer in hun kracht te zetten. Deelnemers leren hun eigen sterke punten als manager beter kennen om vervolgens te kunnen groeien in persoonlijk leiderschap, leiderschap van het managementteam en voor het eigen organisatieonderdeel. De training spitst zich op toe op drie elementen:

1. Persoonlijk leiderschap
• Over welke talenten beschik ik?
• Hoe benut ik mijn sterke punten als leidinggevende?
• Hoe word ik nog krachtiger in mijn leiderschap.


2. Leiderschap van het managementteam

• Op welke wijze zetten wij als team onze talenten in?
• Hoe worden wij een krachtig(er) team?
• Hoe zetten we onze talenten in om onze organisatie doelstellingen te bereiken?


3. Leider van het team/organisatieonderdeel

• Hoe herken ik het talent van mijn medewerkers?
• Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers eigenaar van hun talent worden?
• Hoe verbind ik de sterke punten van mijn medewerkers aan organisatiedoelstellingen?
• Hoe tonen we onze kracht binnen en buiten de organisatie?

Leerresultaten

• Een goed beeld van persoonlijke leiderschap en hoe dit te versterken
• Een krachtig en gedeeld beeld over het leiderschap van het management team
• Versterking van gedeeld leiderschap voor de organisatie
• Weten hoe elkaars sterke punten te benutten
• Weten hoe u het talent van uw medewerkers herkent en beter kunt benutten
• Geoefend in de waarderende dialoog (met medewerkers)

Praktische informatie

‘Talent en leiderschap’ is een tweedaagse training die zich goed leent voor managementteams in de grootte van 5 tot 10 deelnemers en vindt op een nader af te spreken locatie plaats.

Voorbereiding en aanpak

Iedere organisatie heeft andere vragen en behoeften. We denken graag met u mee over de specifieke doelen en leerresultaten die rendement opleveren voor uw organisatie. Voorafgaand aan de training plannen we dan ook een gesprek met u in om deze doelen en verwachtingen te bespreken om vervolgens met een passend voorstel te komen.

De deelnemers maken voorafgaand aan de tweedaagse een geautomatiseerde talententest (de Strenghtsfindertest van Gallup) en ontvangen hiervoor een inlogcode waarmee ze via internet de test kunnen uitvoeren. De uitslag van deze test is een wezenlijke basis voor het rendement van de training.