Talent performance. Benut je talent op een waarderende manier

Talent performance. Benut je talent op een waarderende manier

Talent performance. De wederkerigheid van talent

“Ik wil heel graag dat mijn medewerkers hun talent benutten en ik wil hen ook op een waarderende manier benaderen, maar moet ik dan vooral complimenten geven en positieve feedback geven? Eigenlijk ben ik helemaal niet zo tevreden over wat een aantal van mijn medewerkers presteert”.

De directeur waarmee ik in gesprek ben, kijkt me vertwijfeld aan. Eerder had ze haar droom verteld, dat in haar bedrijf vanuit ruimte en vertrouwen wordt gewerkt en dat medewerkers plezier hebben in, en voldoening halen uit hun werk.

Mensen die voldoening behalen uit de activiteiten die ze in hun werk doen, maken gebruik van hun talenten. Achteraf, wanneer met plezier wordt teruggekeken op deze werkzaamheden kun je constateren dat je in je kracht stond.

Met het beleven van flow is dat ook het geval. De tijdsbeleving tijdens het uitvoeren van een activiteit is dan even helemaal weg en er is in opperste concentratie gewerkt. Voldoening en flow zijn indicaties van dat iemand zijn talenten inzet. Alleen diegene zelf kan dit ervaren.

Niemand anders kan immers voelen wat jij voelt. Dus alleen jijzelf kan de expert worden van je talenten. Die expertrol over je eigen talenten maakt sommige managers nogal sceptisch over talentmanagement. Natuurlijk gunnen ze hun mensen werkplezier, maar er moet natuurlijk wel gepresteerd worden.

Talent performance: Werken vanuit je eigen talent

Een manager vertelde mij enigszins verontwaardigd over een van haar medewerkers die zich in zijn talenten had verdiept. Deze medewerker was er volledig van overtuigd, dat je moet focussen op je talent. In gesprek met deze manager gaf hij vervolgens helder aan waar hij niet op ingezet wilde worden, want daar lagen immers niet zijn talenten.

Werken vanuit je eigen talenten is niet alleen een individueel proces. Het is net zo goed relationeel van aard. Talent wordt pas herkenbaar als de ander het ziet. De klant of collega ziet misschien enthousiasme en plezier bij diegene die zijn talent gebruikt, maar merkt vooral dat hij er zelf profijt van heeft.

Talenten worden geuit in activiteiten die van waarde zijn voor de ander. De directeur die ontevreden is over de prestaties van de medewerker herkent geen talent bij de ander. De manager die haar medewerker vooral dingen niet ziet doen, omdat hij zijn talenten daarin niet kwijt kan, herkent ze eveneens niet.

De kunst van talentbenutting

De kunst van het benutten van je talent houdt in dat je je eigen kracht ervaart en daarnaast dat een ander dit talent herkent, doordat het waardevol voor hem wordt.

Dat gaat niet altijd vanzelf. Het benutten van talent vraagt een continue dialoog met de klant, collega’s en leidinggevenden in het werk. Het betekent feedback vragen en feedback geven. De directeur hoeft dus de ander niet voortdurend te complimenteren, zeker niet wanneer het niet gemeend is.

Wat ze wel moet doen is het gesprek aangaan met haar medewerkers of zij de talenten van de ander herkent en of klanten het ook herkennen. Het inzetten van je talenten in relatie tot de ander, dat is een kwestie van reflectie, feedback vragen, bijstellen en doen.

Gebruikmaken van talent

Het gebruik maken van talent van medewerkers in organisaties vraagt ook een investering van directie en management. Uitgaan van eigen kracht, betekent dat mensen alles uit de kast halen om te realiseren wat zij belangrijk vinden. Dan zal het zeker ook voor kunnen komen dat medewerkers dingen gaan doen, die leidinggevenden helemaal niet willen.

Feedback geven op de ander betekent zeker niet, dat de medewerker wordt opgelegd hoe hij de dingen moet gaan doen. Werken vanuit het talent van medewerkers vraagt om twee investeringen van directie en management.

De eerste is in te zetten op de ontwikkeling van het individu en zijn relaties. De tweede is te ontdekken en te verhelpen hoe de organisatie mensen ontkracht en de rem op talentontwikkeling zet. Pas dan kan de droom worden gerealiseerd van een succesvolle organisatie die vanuit ruimte en vertrouwen werkt en waar mensen plezier hebben in hun werk.

Auteur: Rixt Heegsma

Meer weten over talent performance?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!