talentbenutting onderzoek

Hogeschool Windesheim deed onderzoek naar talentbenutting

Ben je benieuwd naar het rendement van onze programma’s? Hogeschool Windesheim deed onderzoek naar de effectiviteit van talentmanagement.

Organisaties geven steeds meer invulling aan talentbenutting, de juiste medewerker op de juiste plek is niet alleen goed voor de resultaten van de organisatie maar draagt ook bij aan het werkplezier van de medewerker.

Belangrijke vraag is echter: ‘Hoe doe je dat nu in de praktijk, het benutten van talent en wat kan het de organisatie opleveren? Wat kan de medewerker zelf doen en welke rol hebben leidinggevenden hierin?’

Om een antwoord te krijgen op deze vragen zijn het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim en advies- en trainingsbureau Rendement door Talent een samenwerking aangegaan.

Maak (meer) werk van talentbenutting in uw organisatie

Het onderzoeksteam “Talentmanagement = Maatwerk” van het lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim verricht onderzoek naar talentbenutting in organisaties. We gaan uit van een inclusieve benadering van talent: iedere medewerker heeft unieke talenten en sterke punten die kunnen bijdragen aan de resultaten van de organisatie en aan het eigen werkplezier. Eerder onderzoek laat zien dat herkennen van talent nog wel lukt, maar op het goed benutten van talent is nog een behoorlijke winst te behalen.

Rendement door Talent is een advies- en trainingsbureau dat zich richt op het begeleiden van organisaties bij talentmanagement en talentontwikkeling.

Training Talent in Actie

Eén van de trainingen is “Talent in Actie”, gericht op het herkennen en benutten van talenten van medewerkers. Uitgangspunt hierbij is de Strengths-finder methodiek van Buckingham & Clifton, die er van uit gaat dat je medewerkers beter kunt inzetten op het ontwikkelen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen.

Rendement door Talent en het lectoraat Sociale Innovatie hebben elkaar ontmoet in de gezamenlijke overtuiging dat talentbenutting beter kan. Een door het lectoraat ontwikkelde talentbenuttingsscan is ingezet bij de training “Talent in Actie” om te achterhalen hoe talentbenutting tot stand komt en om effecten van talentinterventies in kaart te brengen. Deelnemers van de training “Talent in Actie” hebben voor de training, direct erna en 3 maanden later de talentbenuttingsscan ingevuld. Hier- door hebben we zicht op de ontwikkeling van talentbenutting over tijd

Talentbenutting = Medewerker x Leidinggevende

Uit de talentbenuttingsscan blijkt dat de medewerker zelf een belangrijke rol heeft in zijn eigen talentbenutting. Medewerkers die weten wat hun talenten zijn blijken beter te presteren. Als het echter gaat om het oppakken van taken buiten hun eigen functie of op een andere, slimmere manier het eigen werk invullen, dan blijkt met name de proactieve medewerker succesvol te zijn. Ook het ervaren van bevlogenheid op het werk blijkt vooral ingegeven te zijn door een proactieve houding; een medewerker die meer ondernemend is in het uitdragen van zijn talenten ervaart meer energieke momenten tijdens zijn werk.

De leidinggevende vervult bij talentbenutting van proactieve medewerkers een kleinere rol, maar bij talentbenutting van een minder proactieve medewerker blijkt die rol juist cruciaal. Door in gesprek te gaan met de medewerker over zijn of haar talenten en concreet afspraken te maken wordt ook het talent van de minder proactieve medewerker beter benut. Belangrijk hierbij is wel dat er in de arbeidsrelatie een basis van vertrouwen is en dat de leidinggevende voldoende regelruimte geeft.

Deelnemers van de training “Talent in Actie” blijken na de training beter in staat te zijn om hun talenten te duiden. Daarnaast blijken zij ook een meer proactieve houding te hebben ontwikkeld om concreet met hun talenten aan de slag te gaan.

Er is zeker ruimte voor dingen extra oppakken die je leuk vindt. Dit spreekt mijn leidinggevende ook uit. Ik voel de vrijheid om dingen zelf in te vullen.

Aan de slag met het talent in uw organisatie

Door inzet van de talentbenuttingsscan van het lectoraat Sociale Innovatie en de programma’s van Rendement door Talent krijgt u praktische hand- vatten om het talentmanagement in uw organisatie verder vorm te geven. De talentbenuttingsscan biedt inzicht in hoeverre talent benut wordt en wat dat zowel de organisatie als de medewerkers oplevert.

Bovendien legt het eventuele knelpunten bloot waar talentinterventies op ingezet kunnen worden. De interventies kunnen gericht zijn op medewerkers, waarbij aandacht voor het herkennen van het eigen talent en de regie nemen om iets te doen met dat talent centraal staan. Daarnaast kunnen de interventies gericht zijn op leidinggevenden in het ondersteunen van de medewerker in het benutten en interventies gericht op de interactie in de arbeidsrelatie.

Meer weten over talentmanagement en talentontwikkeling?

Wilt u meer weten over hoe u aan de slag kunt met talentmanagement en talentontwikkeling, neem dan contact op met Rendement door Talent  of download het E-book ‘Talentmanagement, hoe doe je dat’.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!