Werken vanuit talent

Werk jij al vanuit je talent? En zo ja, wat levert jou dat op? Herken je misschien iets uit de volgende onderzoeken?

Welzijn, Positieve emoties, Innovativiteit en Taakprestaties

Uit onderzoek van Van Woerkom van de Tilburg University (in samenwerking met Kessels & Smit) blijkt dat medewerkers die het idee hebben dat er aandacht en ruimte is voor hun talent, een verhoogd welzijn hebben. En niet alleen binnen het werk, maar ook daar buiten. Dit betekent dat ze meer positieve emoties ervaren en tevredener over hun leven zijn dan medewerkers die geen aandacht en ruimte voor hun talent ervaren. Dit verhoogd welzijn is een interessant fenomeen omdat dit op zijn beurt weer een positief effect heeft op innovativiteit en taakprestaties. Kort gezegd: talentgericht werken zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen en mensen die zich goed voelen, presteren beter.

Extra rolgedrag

In haar onderzoek kijkt van Woerkom ook naar de effecten van talentgericht werken op extra rol gedrag, de taken die een medewerker wel oppakt terwijl hij/zij hier niet toe verplicht is. Voor organisaties is dit gedrag vaak een essentieel onderdeel van het organisatiesucces. Denk aan die ene medewerker die de teamspirit positief beïnvloedt door uitjes te organiseren of degene die in een vergadering spontaan vertelt over een interessant artikel en daarmee anderen inspireert en motiveert. Aandacht en ruimte voor talent zorgt voor een toename van extra rol gedrag. Medewerkers die de ruimte krijgen om hun talent in te zetten zijn meer betrokken bij de organisatie.

Klanttevredenheid en Hogere omzet

Uit meerdere onderzoeken (van Harter et al, 2002) blijkt dat er nog veel meer positieve effecten zijn voor organisaties. Zo scoren organisaties waar medewerkers hun talent in kunnen zetten hoger op klanttevredenheid dan organisaties waarbij dit niet het geval is. Mensen die meer zelfvertrouwen hebben en meer voldoening halen uit hun werk doordat ze hun talent inzetten, lijken dit dus ook uit te stralen naar klanten. Talentgericht werken zorgt voor meer productiviteit, een hogere omzet en meer winst.

Wil je meer weten over talentmanagement en hoe je dat inzet? Download dan gratis ons ebook ‘Talent management’.