planningsgesprek voorbereiden

Een motiverend planningsgesprek regel je zelf

Een motiverend planningsgesprek regel je zelf. Breng – net als Daniël – je talenten in actie!

Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee ook een nieuwe beoordelingscyclus. En dus zit je binnenkort met je leidinggevende aan tafel om afspraken te maken over je kwaliteit van functioneren én je ontwikkelplannen voor het komende jaar. Welke afspraken ga jij maken?

Er is niets motiverender dan zelf de touwtjes in handen hebben als het gaat om het invullen van je werk- en ontwikkelplannen. Het planningsgesprek is bij uitstek het moment om die touwtjes in handen te nemen en er voor te zorgen dat jij op 1 januari tevreden terugkijkt op dit jaar.

Maak – net als Daniël – afspraken die aansluiten bij je talenten in plaats van je zwakheden. Hieronder lees je hoe hij dat heeft aangepakt en wat het hem én zijn leidinggevende opleverde.

Gebruikmaken van talenten

Daniël heeft als consulent leefbaarheid een spilfunctie. Hij staat tussen de corporatie en de verhuurders in en hoort van beide kanten veel problemen langskomen. Betrokken als hij is, wil hij al die problemen oplossen met als gevolg dat zijn actiepuntenlijst overstroomt. Er ligt veel op zijn bord en daar geniet hij van. Maar de laatste tijd wordt het weer té veel; hij loopt achter de feiten aan en is zijn grip kwijt. Hij haalt nog net zijn deadlines, dat wel, maar hoe lang dat nog goed gaat?

Zijn leidinggevende heeft dit eerder met Daniël meegemaakt. Niet voor niets hebben ze aan het begin van het jaar ‘prioriteiten stellen’ als ontwikkelpunt opgenomen in het planningsgesprek. De cursus timemanagement lijkt helaas weinig effect te hebben gehad en daarom besluiten ze dat Daniël de training Talent in Actie gaat volgen.

Talententest voor motiverend planningsgesprek

De training start met het maken van een talententest. Van de vijf talenten die daaruit rollen, scoren ‘positivisme’ en ‘ideeënvorming’ bij Daniël het hoogst. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen praktijk wordt voor hem helder wat die talenten inhouden en hoe hij ze inzet op zijn werk.

Deze talenten verklaren vooral hoe het komt dat hij zo aangetrokken wordt door problemen: zodra hij hoort dat iemand ergens in vast loopt, krijgen zijn positivisme en ideeënvorming een boost en beginnen de alternatieven als een razende in hem om te woelen.. “We kunnen .. doen en we kunnen zorgen voor … en we zouden P kunnen vragen om … en je kunt een brief schrijven naar …” Hij geniet van het meedenken en oplossen, en als vanzelf groeit een lange lijst met actiepunten.

Daniël ziet in hoe zíjn probleem ontstaat en leert waar de oplossing ligt. Zijn probleem is niet dat hij niet kan structureren of kan beoordelen wat prioriteit heeft of niet. Hij snapt echt wel hoe dat systeem werkt. Zijn probleem is dat hij teveel ideeën bedenkt en die ook nog allemaal wil uitvoeren. Daar kán hij niet in kiezen, want het voelt allemaal even relevant! Achteraf kiezen is voor hem dus geen optie: tijdens de brainstorm ideeën filteren, clusteren en weg laten waaien wel.

Doelen realiseren

Naar aanleiding van de eerste trainingsdag veranderen Daniël en zijn leidinggevende zijn planningsafspraak van ‘beter prioriteiten stellen’ naar ‘beter managen van mijn ideeën’. Het doel achter beide afspraken is hetzelfde: Daniël levert zijn werk op tijd op. Het is de manier waarop hij het doel realiseert die nu effectiever is: niet door de actiepunten anders te organiseren, maar door minder actiepunten vast te leggen. Dat kan hij wél.

Voortbordurend op dit inzicht, werkt Daniël in de tweede trainingsdag nog andere ontwikkelpunten uit die hij op wil nemen in zijn plan voor volgend jaar. Hij wil zijn talenten gericht inzetten door actief mee te denken in projectgroepen – brainstormen is immers helemaal zijn ding. Dit voorstel komt zó overtuigend uit zijn mond (en zijn hart), dat zijn leidinggevende inziet iets waardevols te laten liggen als hij van dit talent geen gebruik maakt.

Planningsgesprek

Daniël zit nu met een veel sterker gevoel aan tafel met zijn leidinggevende dan voorgaande jaren. Hij weet waar hij goed in is en waar hij meer van wil doen. Hij snapt ook beter welke valkuilen zijn talenten met zich mee brengen en hoe hij die kan tackelen. Niet door iets nieuws aan te leren, maar door slimmer om te gaan met dat wat hij allang kan. Dat maakt de kans van slagen aanzienlijk groter, maar belangrijker nog: het geeft hem veel meer energie dan wanneer hij moet werken aan iets wat niet in zijn systeem zit.

Meer weten over een coachtraject bij Rendement door Talent?

Welke afspraken maak jij met jouw leidinggevende voor dit nieuwe jaar? Weet je op welke talenten jij het beste voort kunt borduren in een planningsgesprek? Zo niet, schrijf je dan in voor de eerstkomende Talent in Actie training. Laat via mail weten dat je geïnteresseerd bent en we vertellen je er graag meer over.

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!