talent ontwikkelen bij Rendement door Talent

Last van je talent – een veelvoorkomende spagaat

Over wat je kunt doen als je talent niet alleen je kracht is maar ook je zwakte.

Je sterkste talent is vaak ook je grootste valkuil: dat waarvan je merkt dat het je soms meer tegenwerkt dan dat het je helpt. Hoe blij moet je dan zijn met dat talent?

Nou: heel blij! Want wat je talent ook is – positiviteit, verbondenheid, prestatiegerichtheid of welk talent dan ook – het is jouw unieke begaafdheid, jouw aangeboren kracht die onuitputtelijk tot je beschikking staat.

“Ja, mooi verhaal.” hoor ik je denken. “Maar ik met mijn ‘empathie’ krijg maar al te vaak te horen dat ik daar te ver in door schiet, dat ik te inlevend ben en daardoor te lange gesprekken voer.”

“En ik met mijn sturingskracht krijg maar al te vaak te horen dat mensen me te direct vinden en me uit de weg gaan. Terwijl ik heel aardig ben en het niet dominant bedoel! Ik wil niet meer sturend zijn.”

Herken je iets van die struggle? Last hebben van je talent? Je bent niet de enige.

Last hebben van je talent

Maar wat doe je daar nou aan? In mijn optiek heb je twee keuzes:

  1. een nieuwe eigenschap aanleren om je valkuil mee te compenseren
  2. zo met je talent om leren gaan dat je hem ‘in de hand’ hebt en bewuster in kan zetten

Ik pleit voor optie 2.

Stel, je ervaart dat je met je talent ‘sturingskracht’ soms te dominant of te onafhankelijk overkomt, wat denk je dat dan beter voor je zal werken: jezelf aanleren om vaker om hulp te vragen, zodat je zachter of kwetsbaarder overkomt, of leren hoe je die sturingskracht zo kunt vormen dat je hem af kan laten hangen van de omgeving/situatie waarin je verkeert. Ik denk dat laatste.

Sterker nog, ik heb dit eens besproken met een aantal mensen die sturingskracht als talent hebben en zij zeiden unaniem: “Ik moet er niet aan denken dat iedereen mij straks maar de hele tijd wil gaan helpen. Dat past niet bij me, daar word ik echt niet goed van.”

Talent afleren lukt niet

Je bent zoals je bent. Je talent afleren lukt niet. Ook al doe je nog zo goed en hard je best om assertiever te zijn, als het talent ‘harmonie’ in je natuur zit, zal je nooit een topper worden in het uitvechten van je gelijk. Die topper kun je wel worden in het zoeken naar gezamenlijkheden die tot een overeenstemming kunnen leiden. Dan ben je ook waar je wilt zijn. En… dat proces levert je (als harmonieus type) ook nog eens veel energie op.

Sinds ik van mijn talenten mijn sterke punten heb weten te maken, heb ik er bijna geen ‘last’ meer van. Sterker nog: ik profiteer bijna iedere dag van de uitwerking die ze op mij en mijn omgeving hebben. Wil je dat ook? Ga dan aan de slag met jouw talenten m.b.v. het boek ‘Ontdek je sterke punten’ van Marcus Buckingham.

Of maak gebruik van onze talenten. We helpen je graag…

auteur: Esther Esselbrugge

Meer weten over talentmanagement en talentontwikkeling?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement  en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!