talent zichtbaar maken met Rendement door Talent

Het zichtbaar maken van talent

Hoe maak je talent zichtbaar? Kortgeleden werd ik door een klant gevraagd om met hen mee te denken, want ze wilden graag ‘iets meer’ met talentontwikkeling doen. Ze zijn heus niet het enige bedrijf dat hier iets mee wil, want talentmanagement blijkt hoog op de strategische agenda van organisaties te staan.

Ook deze organisatie vindt het logisch om aandacht te geven aan talent. Natuurlijk, het is van wezenlijk belang om talent aan te trekken; boeien en binden van talent is echt noodzakelijk en vanzelfsprekend bereik je meer resultaat als je de sterke punten van mensen benut!

Heerlijk van die gesprekken waar je zo op een lijn zit. Maar als ik dan doorvraag naar de concrete uitvoering van deze vanzelfsprekendheden, dan wordt het stil aan de andere kant van de tafel. Ook nu was dit het geval. Er werd nog iets gemompeld over opleidingsmogelijkheden, maar dat was het dan ook!

Talent zichtbaar maken met talentmanagement

Veel organisaties willen dus graag aan de slag met talent. Maar talentmanagement is zo’n breed begrip.

  • Waar moet je beginnen?
  • Hoe maak je het concreet en welke keuzes maak je?

Bij deze opdrachtgever zijn we eerst aan de slag gegaan met de vraag:

  • Wie zijn nu eigenlijk de talenten in de organisatie?
  • Welke medewerkers of groepen medewerkers dragen nu het meest bij, aan wat je als organisatie wilt zijn
  • Welke mensen in de organisatie maken nu echt het verschil?

Voordat je met talent aan de slag gaat is het dus belangrijk te benoemen welke kant je op wilt de komende tijd. Veel grotere organisaties hebben dit vastgelegd in een missie of strategische doelstelling. Hoe maak je talent zichtbaar?

Een vliegmaatschappij kan als doel hebben om zich te onderscheiden van zijn concurrenten door een hoge mate van klantvriendelijkheid. Dan zullen ze niet moeten kiezen om het talentenprogramma’s toe te spitsen op de piloten, maar juist wel op de stewardessen! Als de stewardessen hun talenten weten te benutten om vriendelijk en dienstverlenend voor de klanten te zijn, dan maken ze dus het verschil!

Bij mijn opdrachtgever stelden we vast waar zij het verschil wilden maken. Daarna volgde dit met het bepalen wie en wat het talent in de organisatie is. We hebben een sessie voorbereid waarin leidinggevenden medewerkers kunnen voordragen. Mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie.

Met beschrijvingen over kunde, kennis en karakter wordt het concreet en helder waarom deze medewerkers een talent worden genoemd. Op zo’n manier ontstaat een dialoog in de organisatie over talent. Het gaat dan over de kracht van mensen en over welk rendement dit oplevert voor de organisatie. Het talent in de organisatie krijgt op deze manier een gezicht!

Ook talent zichtbaar maken? Meer weten over talentmanagement en talentontwikkeling?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan  talentmanagement  en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!