Strategisch Talentmanagement in 3 stappen

Strategisch talentmanagement in drie stappen

Strategisch talentmanagement in drie stappen met Rendement door Talent.

Talentontwikkeling is voor een organisatie erg belangrijk, zeker in deze tijd waarin het managen van talenten kan zorgen voor een optimaal presterende organisatie en onderscheidend vermogen in de markt.

Een organisatie heeft er baat bij als de aanwezige talenten zo optimaal mogelijk worden ingezet. Indien talenten worden herkend en erkend door de organisatie, zullen medewerkers worden ingezet op dat waar ze goed in zijn.

Het benutten van de talenten zal dus leiden tot een verhoogde kwaliteit en zelfs productiviteit. Als organisatie kun je medewerkers langer behouden door hun talentontwikkeling te stimuleren en steeds te voorzien in nieuwe uitdagingen.

Andersoortige taken, doorgroei, meer autonomie: allemaal middelen om medewerkers te binden en te boeien.

Succes van de organisatie

Talenten worden sterke punten als ze in een organisatie waarde toevoegen aan de producten en/of diensten en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de prestaties en ontwikkeling van de organisatie. In dit opzicht gaat talentontwikkeling om het effectueren en benutten van aanwezige talenten naar rendement voor de organisaties.

Meerdere wetenschappers geven aan dat organisaties beter presenteren als medewerkers beter presteren. Medewerkers zijn vertegenwoordigers van de organisatie en zijn mede bepalend voor de tevredenheid van klanten.

Dit heeft direct effect op het succes van de organisatie.

Drie stappen van Strategisch Talentmanagement

Strategisch Talentmanagement kent drie verschillende stappen om tot organisaties beter te laten renderen.

  • De eerste stap is het opsporen van talenten. Hiermee wordt bedoeld om medewerkers zelf inzicht te laten krijgen in wat nu daadwerkelijk hun talenten zijn. Daarnaast kan het ook worden geïnterpreteerd om nieuwe talenten aan te trekken voor de organisatie.
  • De tweede stap in Strategisch Talent Management is het inzetten en aansturen van talenten. Leiderschap is hierbij van essentieel belang.
  • De derde stap tenslotte is het ontwikkelen en binden van talenten. Er ontstaat werknemerstevredenheid als er binding van een medewerker met een organisatie is en er de wil is om zijn/haar talenten in te zetten voor deze organisatie. Deze binding komt voort uit betrokkenheid bij het werk, resultaat van eigen werk, betrokkenheid bij de organisatie en perspectief op eigen ontwikkeling.

Door als organisatie te sturen op ontwikkeling, de mogelijkheid van zichtbare resultaten en een gevoel van gemeenschappelijkheid, zal een medewerker een (grotere) binding voelen met de organisatie en meer bereid zijn om zijn talenten voor de organisatie in te zetten.

Meer weten over strategisch talentmanagement bij Rendement door Talent?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!