talenten ontwikkelen met Rendement door Talent

Talenten ontwikkelen: de talent revolutie

Talenten ontwikkelen met de talenten revolutie.

Al heel lang houden we ons in organisaties bezig met de ontwikkeling van medewerkers. Met de opkomst van human resource management wordt gesproken over het menselijk kapitaal van organisaties. Mensen bezitten competenties, vaardigheden en kwaliteiten en deze zijn de bron voor de uiteindelijke output van de organisaties. Er is de afgelopen jaren veel ontwikkeld om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Competentiemanagement, persoonlijke ontwikkelingsplannen, performance management zijn systemen en instrumenten die door HR hiervoor zijn ingezet. De kern van deze ontwikkelingsinstrumenten is dat het voorziet in het bijschaven van vaardigheden en zwakke punten verbetert.

Uiteindelijk gaat het hierbij vooral dat de tekortkomingen van mensen worden geanalyseerd en gereduceerd. Toch blijkt het vaak een moeizaam proces te zijn, om iemand meer initiatief bij te brengen of sensitief gedrag bij te brengen.

Ontwikkelen van kennis

De ontwikkeling van kennis, het bijschaven daarvan, is het meest eenvoudig te ontwikkelen. Een taalcursus levert concrete resultaten op doordat je communicatievermogen in een vreemde taal vooruit gaat. Maar juist de ontwikkeling van soft skills, elementen waar je soms niet precies de vinger achter krijgt en te maken hebben met houding en gedrag blijkt toch vaak veel lastiger aan te leren.

Niet iedereen blijkt competenties te kunnen ontwikkelen en het aanleren van iets waar je niet goed in bent, blijkt erg veel energie te kosten. De focus op de lacunes en tekortkomingen van medewerkers levert uiteindelijk vaak niet de ontwikkeling en groei van mensen op die je zou willen wensen.

Er is echter een revolutie aan de gang, de talentenrevolutie.

Talenten ontwikkelen

Steeds meer worden wetenschappers, hr-deskundigen, leidinggevenden en medewerkers ervan overtuigd dat je niet zozeer moet kijken naar de tekortkomingen van mensen, maar juist naar hun sterke punten, hun talenten!

Uit wereldwijd onderzoek van The Gallup organization (buckingham en Clifton 2002) zijn de voordelen gebleken in organisaties waarin medewerkers aangeven, dat ze daadwerkelijk hun sterke punten kunnen inzetten. Het zijn productievere organisaties, kennen een gering personeelsverloop en een hoge medewerkertevredenheid.

Toch blijkt dat maar zo’n 17 % van de mensen aangeeft dat ze hun kwaliteiten daadwerkelijk in hun werk kwijt kunnen.

Dit biedt dus volop ruimte om aan de slag te gaan met het opsporen, ontwikkelen en inzetten van talenten van mensen in hun werk. Wie in zijn werk wil excelleren en tevreden wil zijn met zijn werk zal inzicht moeten verwerven in zijn of haar sterke punten. Medewerkers van organisaties zullen zelf een expert moeten worden in het opsporen, omschrijven, in de praktijk brengen en cultiveren van hun eigen sterke punten.

Meer weten over talenten ontwikkelen binnen jouw organisatie?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!