Waarderende benadering en leiderschap bij Rendement door Talent

Waarderende benadering en leiderschap

De waarderende benadering (Appreciative Inquiry) gaat uit van het benutten van talenten. Het idee er achter is dat bouwen vanuit de sterkten en ambities van mensen veel meer oplevert dan het bijschaven van competenties die zij onvoldoende beheersen.

Bij ‘efficiënt ontwikkelen’ wordt het meeste resultaat behaald in wat dat al in de kiem aanwezig is. Een typisch kenmerk van talent is dat het inzetten hiervan de drager moeiteloos afgaat, waardoor er snelle vorderingen worden gemaakt.

De verbinding met mensen en je werk en organisatie is cruciaal. Talent wordt zichtbaar door de verbinding. Buckingham en Clifton (2002) benadrukken dat het doel van de sterke punten benadering er niet alleen voor is om mensen gelukkiger te maken, het maakt organisaties productiever.

Het belang van betekenis geven en relaties leggen is van doorslaggevend belang voor succes en ontwikkeling van organisaties.

Waarderende benadering en Ontwikkelgesprek

Een jaarlijks ontwikkelgesprek tussen leidinggevenden en medewerker kan daartoe bijdragen. De waarderende benadering kan worden toegepast in zo’n ontwikkelgesprek.

In feite wordt in dat gesprek een mini AI (appreciative Inquiry) onderzoek uitgevoerd. En worden succesmomenten opgespoort, geanalyseerd en bekeken of er een manier is om die groter te maken. Het effect is dat een ontwikkelgesprek niet over tekortkomingen gaat, maar dat manager en medewerker samen onderzoeken hoe de medewerker meer van hetgeen kan doen waar hij goed in is.

Voor leidinggevenden vraagt het talentgericht leidinggeven om verder te kijken dan de match van de persoon met competentielijsten en het realiseren van targets. Het vraagt om specifieke vaardigheden, zoals oog voor de relatie met teamleden onderling, de passie en drijfveren en kwaliteiten van de teamleden, hun leerstijl. Het is nodig om gevoel en intuïtie in te zetten!

Meer weten over de waarderende benadering en leiderschap?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!