team ontwikkeling bij Rendement door Talent

”Ik zou willen dat mijn medewerkers effectief samenwerken en elkaar aanspreken op elkaars sterke punten”. ”De communicatie binnen ons team verloopt moeizaam, er wordt slecht geluisterd en er is weinig openheid”. ”We hebben veel veranderingen gehad en ik wil met mijn team een frisse start maken”.

‘Ik zou willen dat mijn medewerkers effectief samenwerken en elkaar aanspreken op elkaars sterke punten”. ”De communicatie binnen ons team verloopt moeizaam, er wordt slecht geluisterd en er is weinig openheid”. ”We hebben veel veranderingen gehad en ik wil met mijn team een frisse start maken”.

Een greep uit uitspraken die aanleiding kunnen zijn voor team ontwikkeling. We kunnen er niet meer omheen: succesvolle teams binnen een organisatie hebben team ontwikkeling geïntegreerd als een standaard onderdeel van het dagelijkse proces.

Wat is team ontwikkeling?

Team ontwikkeling is ‘het stimuleren van mensen tot het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele team ontwikkeling en het resultaat ervan’.

Voor het stimuleren van dit eigenaarschap is onder teamleden zicht nodig op elkaars talenten, inzicht in hoe deze talenten te benutten en bewustwording van de effecten ervan. Onze maatwerkprogramma’s zijn daar dan ook op gericht.

Binnen een team ontwikkel programma staan verschillende onderwerpen centraal.

Teams gaan daarom aan de slag met, zoals wij dat noemen, ‘waarderend samenwerken’ en ‘talentgericht werken’.

Duurzaam karakter

Team ontwikkeling heeft een lange termijn insteek, wat wil zeggen dat het gaat over het blijven openbaren en benutten van het potentieel van het team. En het blijvend vergroten van de mogelijkheden van het team.

Ook, en juist, met andere zaken op het werk die veel tijd en energie kosten. Dat vraagt wat van iedereen. Niet enkel inzicht in sterkten en ontwikkelpunten, maar ook de verantwoordelijkheid om samen te onderzoeken wat werkt, en daarop voort te gaan bouwen.

Het duurzame karakter van team ontwikkeling maakt dat we
het als steeds waardevoller voor organisaties en teams zien worden. Ook merken we dat de behoefte aan team ontwikkeling vanuit teams en organisaties groeiende is.

Ontwikkelplan

Het vertrekpunt voor deze ontwikkeling vanuit Rendement door Talent is een ontwikkelingsplan dat de gewenste ontwikkeling van het team beschrijft, met wat nodig is om die te bereiken.

We maken verder gebruik van onze strengthsfinderstest en diverse teamontwikkelingsvragenlijsten, -kaarten en werkvormen om ieders talenten en de teamkwaliteiten zichtbaar te maken. Deze instrumenten blijven we zien als middelen, belangrijker vinden we het gesprek over de sterke punten van het team.

In gesprek met elkaar wordt duidelijk in welke fase het team zich bevindt, wat al goed gaat en waarnaartoe gewerkt gaat worden.

Team ontwikkeling is gericht op

Met de training en coaching vanuit Rendement door Talent worden teams voorbereid hun eigen ontwikkeling in de praktijk voort te zetten
en met elkaar keuzes te maken die aansluiten bij de talenten en sterke punten van het team.

Teams worden door ons begeleid vanuit de waarderende en sterke punten benadering. Dit betekent dat het team leert om keuzes te maken op basis van talenten en sterke punten binnen het team.

Ook betekent dit dat het team leert om te kijken naar dat wat werkt, en dat als vertrekpunt gaat nemen. De focus ligt niet (langer) op problemen, kritiek en wantrouwen, maar op verantwoordelijkheid, samenwerken en eigenaarschap. Met die waarderende basis kunnen teams in de praktijk effectief en met plezier samenwerken.

Geïnteresseerd in team ontwikkeling?

Wilt je meer rendement behalen met team ontwikkeling in jouw organisatie? Wij denken graag met je mee.

Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking

Lees hier meer over ons aanbod.