Coachtraject bij Rendement door Talent

Coachtraject met Rendement door Talent

Coachtraject bij Rendement door Talent, een persoonlijke ervaring.

In de rubriek ‘neem ons mee’ lees je over persoonlijke ervaringen en belevingen van mensen die bij Rendement door Talent talenttraining of –coaching hebben gevolgd. Met welke insteek deden zij dat, hoe hebben ze dit ervaren en wat heeft het hen gebracht? We vroegen het aan ze.

We interviewden Nadine Krol, 23 jaar en wonend en werkend in Zwolle. Nadine studeerde HBO-V aan de hogeschool Viaa en is inmiddels afgestudeerd. Haar werk als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg combineert ze met haar werk als projectleider/-coach bij Ditis’Em.

Volgens haar, inhoudelijk, ‘de leukste combinatie ooit’: ‘’In mijn werk als wijkverpleegkundige ben ik sterk een-op-een bezig, gericht op de zorg en het welzijn van 1 cliënt. Mijn werk voor Ditis’Em heeft juist impact voor groepen, de stad, regio en maatschappij.’’

Nadine volgde een coachtraject bij Rendement door Talent. Hoe kijkt zij hier op terug?

Coachtraject met Rendement door Talent persoonlijke ervaringHoe ben je destijds in contact gekomen met Rendement door Talent?

‘’Via Emmely, eigenaar van Ditis’Em. Ik kwam voor haar werken en had geen achtergrond als projectleider. We zagen het beiden als belangrijk en waardevol dat ik mij persoonlijk zou ontwikkelen, erachter ging komen waar mijn talenten liggen en zou gaan ontdekken waar ik naar toe wil.

Het intakegesprek met coach Elise voelde meteen goed. Dat kwam vooral door Elise haar scherpe vragen. ‘Wanneer is het coachtraject voor jou geslaagd?’, die vraag triggerde mij enorm.’’

Hoe ging je het coachtraject in?

‘’In het begin was het nog even zoeken, na het maken van de Strengthsfinder test dacht ik: wat zegt die top 5 aan talenten dan over mij? Ik herkende mij niet direct in mijn talenten.

Wat ik heb geleerd is dat er onderscheid is tussen iets wat je goed kunt en/of aangeleerd hebt en datgene waar je echt op kickt en wat van nature in je zit. Dat laatste is je talent en daar kun je mee excelleren.’’

Waar wilde je mee aan de slag?

‘’Ik vond het met name belangrijk om aan de slag te gaan met de vraag of de rol van projectleider bij mij past en vervolgens: wie ik dan ben als projectleider. Ook wilde ik erachter komen hoe ik mijn authenticiteit en talenten kan gebruiken en laten zien in de twee banen die ik heb. Aan de hand daarvan heb ik mijn doelen gesteld die gedurende het traject steeds weer naar voren zijn gebracht.’’

Hoe zag het verloop van het coachtraject eruit?

‘’Vanuit mijn talenten top 5 hebben we ingezoomd op ‘momenten van flow’ en ‘sterke punten’. In totaal hebben we 5 sessies gehad. Op basis van het laatste gesprek heb ik mijzelf afgevraagd wat ik nodig heb om in mijn kracht te (blijven) staan.’’

Hoe heb je het coachtraject ervaren?

‘’Ik heb het coachtraject als heel fijn ervaren. Vooraf bereidde ik mij er op voor dat het coachtraject zwaar en intensief zou zijn, zoals mijn eerdere ervaringen met reflectie en coaching. In de praktijk viel het mij echter alles mee. Ja, we gingen de diepte in en Elise van den End heeft mij sterk aan het denken gezet, maar op zo’n manier dat ik er vooral enthousiast van werd.

De focus die Elise legt op de dingen die al goed gaan, droeg daaraan bij. Ik kreeg elke keer de bevestiging van ‘Ja, inderdaad, dit kan ik en dit doe ik al. Dit moet ik vaker gaan doen’.’’

Wat was voor jou het meest prettige van het coachtraject?

‘’Voor mij was dat de analyse van mijn top-5 aan talenten, met zoals benoemd het inzicht wat die talenten voor betekenis hebben ten opzichte van dat waar ik ook vaardig in ben. Daarnaast vond ik het formuleren van sterke punten heel zinvol. Zo haal je echt de kern van je talenten naar voren in concrete situaties. Met Elise wist ik deze sterke punten nog meer aan te scherpen.

Wat ik verder als prettig heb ervaren is de rode draad door het traject, Elise bracht mij elke keer weer terug naar mijn coachingsvraag. Het is mooi om te zien welke stappen je zet gedurende het traject, in sessie drie had ik al zoveel meer zicht gekregen op mijn talenten en sterke punten.’’

Wat is je meest opvallende inzicht?

‘’Als je mij vóór de StrengthsFinders test had gevraagd naar mijn talenten, had ik mijzelf andere talenten toegewezen dan de top-5 vanuit de test. Maar nu ik mijn top-5 ontdekt heb, vind ik deze vijf talenten in allerlei situaties terug.

Wat heeft de coaching je gebracht?

‘’Inzicht in mijn talenten, een stuk bewustwording en het daadwerkelijk kunnen inzetten van mijn talenten. Ik merk ook dat ik pro-actiever in mijn werk sta. Vooruitdenken en anticiperen gaat mij nu veel beter af. Ik ben meer gaan plannen, waardoor ik mijn eigen grenzen stel en bewaak. Door het coachtraject is opnieuw bevestigd dat voorbereiding en overzicht belangrijk voor mij zijn.

Ook anderen merken verandering op. Ik krijg terug dat ik pro-actiever ben geworden, meer inzicht heb gekregen in mijn talenten, ze bewuster weet in te zetten én beter weet wat ik van anderen nodig heb.’’

En? Wie is Nadine als projectleider?

‘’Ik ben een projectleider met een lerende houding, die waarde hecht aan evaluatiemomenten, feedback en openstaat voor nieuwe input. Ik ga doordacht te werk, zal niet ‘zomaar iets te doen’. Daarbij heb ik oog voor iedere partij en denk ik na over hoe ik elke partij het beste kan betrekken.

Doordat ik nog jong ben en een andere studieachtergrond heb, zou ik mijzelf ook beschrijven als een projectleider met een frisse blik en creativiteit.’’

Hoe borduur je voort op je inzichten van het coachtraject?

‘’Ik denk dat een terugkomsessie mij zou helpen om terug te blikken op het coachtraject en te spreken over dat wat ik na die tijd heb geleerd. Tegelijkertijd geeft dat ruimte om te kijken naar de stappen die ik heb gezet of juist datgene te bespreken waar ik nog tegenaan loop.

Ik blijf graag getriggerd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Een lezing of inspiratiesessie voor oud-coachees en trainees lijkt mij zeer inspirerend. Mede om ervaringen te delen.’’

Wil je nog iets kwijt?

‘’Prettig, heel professioneel en scherp. Zo heb ik het coachtraject ervaren. Ik heb een basis gelegd waar ik op verder kan bouwen.’’

 

Meer weten over een coachtraject bij Rendement door Talent?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

Meer weten over personal coaching?

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!