Training talentontwikkeling bij Rendement door Talent

Training talentontwikkeling bij Rendement door Talent

In de rubriek ‘neem ons mee’ lees je over persoonlijke ervaringen en belevingen van mensen die bij Rendement door Talent talenttraining of -coaching hebben gevolgd. Met welke insteek deden zij de training talentontwikkeling, hoe hebben ze dit ervaren en wat heeft het hen gebracht? We vroegen het aan ze.

Marieke Oude Munnink is 32 jaar en werkt nu 2,5 jaar binnen het team Commercie van AFAS, de ‘inside sales’ van AFAS. ‘’Wij gaan het eerste gesprek aan met potentiële klanten en kijken of er een match is tussen de behoefte van de klant en dat wat AFAS levert. Ons team bestaat uit 12 mensen.

Met een collega was ik aanwezig bij de presentatie van Rendement door Talent die hier binnen AFAS werd gegeven. De presentatie ging over talenten binden, boeien en behouden. Samen met mijn collega kwam ik tot de conclusie dat dit ook interessant zou zijn voor ons eigen team. Niet veel later stond de teamontwikkeling training op de planning.’’

 

Was er een gerichte aanleiding om deel te nemen aan de training?

’We wilden graag meer zicht op de talenten binnen het team en aan de slag met de vraag hoe we onze talenten beter kunnen inzetten. Daar past bij dat we ieder graag in zijn of haar kracht zien en onze keuzes willen afstemmen op de persoon en diens talenten.

Het enthousiasme van trainer Esther tijdens de presentatie was voor ons doorslaggevend, het maakte dat we niet verder hebben gezocht naar een andere training talentontwikkeling. Haar positieve verhaal paste bij ons eigen gedachtegoed.’’

Mij lijkt het bijvoorbeeld heel interessant om als team onze taken in kaart te brengen en inzichtelijk te maken welke taken aansluiting vinden bij welke talenten. Ook om taken toe te gaan wijzen op basis van talenten. Daarmee maak je talentgericht werken, het koppelen van talenten aan bepaalde activiteiten, toekomstproof.

Verder zorgt het ervoor dat we bij vacatures nog gerichter kunnen vaststellen naar wie we als persoon op zoek zijn.’’

Hoe heb je de training talentontwikkeling ervaren? En wat hoor je van anderen terug?

‘’Ik kijk er heel goed op terug, en merkte dat veel collega’s positief verrast waren. Het maken van de Strengthsfinder test en volgen van de training heeft ervoor gezorgd dat mensen echt woorden en betekenis weten te geven aan hun talenten.

Door complimenten van anderen en eigen voorbeelden worden die talenten gedurende de training alsmaar concreter gemaakt. Het levert veel zicht op wie je bent. Daarmee is de training van grote meerwaarde bevonden.’’

‘’En misschien wel het belangrijkste: trainer Esther heeft een aanstekelijke manier van trainen, is enthousiast en flexibel. Ze wist aan te voelen waar wij als team behoefte aan hadden.’’

Wat staat je het meeste bij van de training?

‘’Het mooiste gedeelte van de training vond ik het geven van complimenten en als het ware het bekrachtigen van elkaars talenten. Dat geven en vooral het ontvangen is voor sommigen best lastig, maar in de setting zoals Esther die creëerde pakte het heel goed uit.’’

Wat heeft de training jullie gebracht?

‘’Ik denk dat we als team al meer proberen te kijken naar dat wat past bij het individu, en ons meer bewust zijn van dat wat voor de een prettig is, voor de ander niet zo hoeft te zijn. We kunnen elkaar ook gemakkelijker bevragen op dat waar iemand goed in is en waarschijnlijk ook leuk vindt om te doen. Op deze manier weten we onze talenten sterker te benutten.

We zijn niet gewend elkaar ‘zomaar’ te complimenteren, maar nu de training is geweest stappen we op de ander af wetende wat de talenten van hem of haar zijn. Indirect complimenteren we elkaar daarmee wel op onze talenten.’’

Wat voor effect heeft de training voor jou gehad?

‘’Weten wat mijn talenten zijn bevestigt veel, het geeft zicht op en vertrouwen in de route die ik in mijn werk zou willen uitstippelen en bij mij past. Ik hoop daarin nu en in de toekomst steeds meer mijn eigen mogelijkheden te creëren.’’

Waar liggen voor het team nog stappen of uitdagingen voor wat betreft talentbenutting?

‘’Ik denk dat mensen er goed aan doen individueel naar hun takenpakket te kijken en te beoordelen in welke mate hun talenten daarbinnen tot recht komen. Om vervolgens te onderzoeken waarvan zij meer of juist minder zouden willen opzoeken. Voor het team geldt hetzelfde.

We zijn eigenlijk bewust onbekwaam en moeten naar het bekwame toe. Onze prioriteit is duidelijk, maar we zouden ook in alle randtaken nog eens kritisch naar onze taakverdeling in relatie tot talent kunnen kijken. Daar ligt dus nog een kans. Voor mijzelf zie ik het als een kans om ook binnen sollicitaties na te gaan welke talenten voor het team een mooie aanvulling zouden brengen.’’

Tot slot

‘’We nemen ons graag als uitgangspunt te blijven kijken naar dat waar iemand blij van wordt en talent voor heeft. Om daar zoveel mogelijk vanuit te gaan in alles wat we doen. De training heeft hiervoor een basis gelegd, mijn ervaring is dat mensen er met een hele positieve vibe en meer zelfinzicht vandaan gekomen zijn.’’

Meer weten over een Training talentontwikkeling bij Rendement door Talent?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

Meer informatie over teamontwikkeling.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!