KISS keurmerk talentontwikkeling

Talentontwikkeling met KISS keurmerk

KISS ‘Keep It Solid Simple’ – een uitstekend motto, ook bij talentmanagement.

Toen één van de managers van een grote Nederlandse verzekeraar bij me kwam voor een individueel talenttraject, keek ik mijn ogen uit. Ze had alvast wat voorwerk gedaan en alle persoonlijke feedback die ze in de loop van de jaren bij haar verschillende werkgevers had verzameld, meegenomen. Ik kan je vertellen, dat was niet niks.

Voor me lag een indrukwekkend dossier met kwaliteiten en valkuilen, variërend van lieve ansichtkaarten tot Persoonlijke Ontwikkel Plannen. Het hoogtepunt was een 45 pagina’s tellend rapport dat was opgesteld naar aanleiding van een persoonlijkheidstest.

Een complete gebruiksaanwijzing – ondersteund door krachtige statistieken en kleurrijke cirkeldiagrammen – waarin haar functioneren stond beschreven. Over haar krachten en zwaktes, in welke werkomgeving ze het best tot haar recht zou komen, hoe ze aangestuurd moest worden, etc.

Daar zat ze tegenover me, met die berg aan gegevens die voor haar maar geen bruikbare informatie op wilde leveren. Ze had alles gelezen en herkende zich er beslist in, daar lag het niet aan. “Maar wat moet ik hier nu mee? Ik snap het wel, maar voel het niet. Ik kan er niks mee”. Het zal mijn Noord-Nederlandse nuchterheid zijn, maar ik dacht bij mezelf: “Wat zonde – weggegooid geld… Dit is teveel geweest om ‘eigen te maken’.”

Keep it solid simple (KISS) keurmerk

Keep it solid simple (KISS) is een prachtig acroniem, dat we bij Rendement door Talent in het achterhoofd houden als we met onze cliënten werken. Wij weten hoeveel stof een loopbaan- of talentonderzoek doet opwaaien en wat het losmaakt bij onze cliënten. We weten ook dat het eigen maken van die opgedane inzichten, de belangrijkste fase is in het proces. Meer nog dan het ontdekken ervan. Daar leggen we dan ook de nadruk op in onze trajecten. Dát geeft zelfvertrouwen en ruimte voor zelfsturing.

De manager en ik hebben de rapporten aan de kant geschoven en zijn samen in gesprek gegaan. Zij deed de talententest die onderdeel uitmaakt van de ‘Strengthsfinder’-methode en met de uitkomsten daarvan zijn we gaan bouwen. Niet alleen kreeg ze daardoor in beeld welke bijzondere kwaliteiten zij al inbracht in haar werk, maar ze leerde ze ook meer te waarderen en bewuster in te zetten.

Tegen het eind van het traject pakten we haar dossiermap met rapporten er weer bij. Met heel andere ogen keek ze naar de etiketten die haar waren opgeplakt; ze gingen meer voor haar leven. Sommige aanbevelingen nam ze ter harte en sommige feedback schoof ze aan de kant vanuit de gedachte: “Dat kan ik vast heel goed, maar word ik niet (meer) blij van.”

Met de nieuwe inzichten op zak is ze haar team anders gaan aansturen en nam ze een andere houding aan in het MT. Ze werd serieuzer genomen en bewoog zich met een voldaan gevoel binnen de organisatie: talent in actie met kiss keurmerk.

Boek ook een talentontwikkeling training met KISS keurmerk

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!