Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Zij verzekeren hun klanten voor schade, zorg en inkomen. De divisie Achmea Zorg & Gezondheid is een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende zorgverzekeraar. Ze zijn er voor gezondheid en vitaliteit en willen samen met zorgaanbieders de patiënten voorzien van de beste zorg.

Achmea wil het voor iedereen mogelijk maken om toegang te hebben tot de beste zorg voor een betaalbare premie. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Hun kernopdracht luidt:

‘Vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg’.

Aan het begin van het nieuwe jaar presenteren de medewerkers van Achmea | divisie Zorg & Gezondheid hun ambitie- en ontwikkelplan. Voor hen die daar ondersteuning bij nodig hadden, bood Achmea de mogelijkheid onze training Talent in Actie te volgen.

De training besloeg per keer twee dagdelen en werd inhouse gegeven. De deelnemers kregen de opdracht om van te voren de Strengthsfinder talententest te maken. Met die uitslag zijn we aan de slag gegaan.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

“Het is erg leuk om te weten op welk gebied je talenten liggen, nu kan ik hiermee aan de slag. Ik weet nu dat ik met die talenten aan de slag moet, zodat ik optimaal kan presteren o.a. in mijn dagelijkse werk. Gelukkig kan ik mijn talenten goed uiten in mijn baan hier dus kan ik meteen aan de slag.”

“De workshop heeft mij bevestiging gegeven over een aantal sterke punten waar ik eerder nog wat onzeker in was. Ik weet nu dat ik die meer moet benadrukken, en vooral hoe. Hiermee kan ik nu verder.”

 

“De trainer was zelf het bewijs dat de training werkt. Ook de manier waarop ze sprak tegen de cursisten en de energie die van haar uit ging, zijn bewonderenswaardig. Ze vertelde met veel passie haar verhaal en dat maakte het voor ons erg plezierig. Je werd gewoon meegesleurd in het geheel.”

“De workshop heeft ertoe bijgedragen dat je je bewust wordt van je kwaliteiten/talenten. Dat je weet wanneer en op welke wijze je deze kan toepassen. Het geeft geen definitief oordeel over wie je bent en wat je moet doen, maar is wel een goede gids.”

“Een zeer goede workshop. Vele malen beter dan andere workshops over je eigen functioneren die ik heb bijgewoond. Het laat je op een andere manier denken en kijken naar je ontwikkeling dan de geijkte normen en waarden die je meestal worden voorgehouden. Deze workshop was een sublieme kans “out of the box” te denken.”

“De workshop heeft voor mij bevestigd waar ik op hoopte. De sterke punten waarvan ik hoopte dat ze naar voren zouden komen en waarvan ik al wilde dat ik ze meer ging ontwikkelen zijn nu bevestigd. Hierdoor kan ik gerichter werken aan mijn toekomst. Ook zeker hebben de inzichten van de overige deelnemers en de trainer mij geholpen om na te denken over het te bewandelen pad.”