Deltion College

Het Deltion College is een regionaal opleidingscentrum in de regio Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Ruim 225 mbo-opleidingen, cursussen en trainingen worden aangeboden.

Binnen het Deltion college was ruimte om te inspireren over het boeien en binden van talent in je organisatie, ook gingen teamleden aan de slag met talentgericht en waarderend samenwerken

Onze opdrachten

Jaarlijks organiseert het Deltion college een werkveldbijeenkomst waarin zij studenten en relaties uit het bedrijfsleven wil informeren en inspireren. We hebben inmiddels meerdere interactieve lezingen mogen geven over het boeien en binden van waardevolle medewerkers aan de organisatie.

Ook hebben we binnen Deltion een talentdag voor een team begeleid, dat het doel had een start te gaan maken met talentgericht en waarderend samenwerken.

Interactieve lezingen

Tijdens de lezingen met doorgaans zo’n 70 deelnemers hebben wij verteld over de waarde en werking van talentmanagement als instrument om medewerkers te binden en boeien voor de organisatie. Wij hebben ons zowel gericht op het oogpunt van de medewerker (interessant voor de studenten) als die van de werkgever of leidinggevende.

Binnen de lezingen hebben we gesproken over het belang en de betekenis van talentgericht werken. We hebben willen inspireren door uitleg te geven over onze sterkepuntenmethodiek, door beeldmateriaal en door veel ruimte te geven voor interactie tijdens de lezingen zelf. Ook hebben we actief stil gestaan bij vragen zoals ‘wat is je aanpak als je talentgericht wil werken?’ en ‘hoe maak je de (mind)shift?’.

Na afloop van de lezingen was ruimte om hier verder met elkaar over te brainstormen en in gesprek te gaan.

Voorbeeldopbrengsten van een interactieve lezing zijn:

De deelnemers

  • Zijn geprikkeld na te denken over hun specifieke talenten en sterke punten
  • Zijn zich bewust van hun eigen invloed op werkplezier en succes
  • Herkennen de motiverende werking die talentmanagement met zich meebrengt

Talentdag

Tijdens de talentdag heeft een team binnen Deltion de start gemaakt met talentgericht en waarderend samenwerken. Op drie facetten werd de talentdag ingericht:

  • De eigen en elkaars talenten leren kennen
  • Meer benutten van de aanwezige talenten ter versterking van het teamgevoel en eigenaarschap
  • Kennis maken met het effect van werken vanuit talenten en sterke punten

De talentdag is vervolgd met een tweede dagdeel, waarbinnen het team aan de slag is gegaan met een teamplan. Dit plan is tot stand gekomen door te kijken waar ieders toegevoegde waarde zit en te bespreken wie wat doet en gaat doen, vooral ook op basis van zijn of haar sterke punten.

Het plan droeg bij aan een vertaalslag tussen inzicht in talent, naar dingen anders doen of organiseren op basis van deze talenten in de eigen praktijk.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry