DSP

DSP groep opdrachtgever Rendement door Talent Wat begon met een team talent programma, werd een kans voor onderzoek én actie wat betreft een blijvend (leer)effect van het programma.

Bij de DSP Groep ligt de focus op ondersteuning bij verbetering en vernieuwing in de publieke sector. Van complexe maatschappelijke vraagstukken, beleidsonderzoek, beleidsadvies of het managen van een project.

Onze opdrachten

<a

Teamtraject

<a Binnen DSP zijn we gestart met het team talent programma, waarbij de deelnemers hun talenten op individueel, collegiaal en teamniveau hebben leren kennen. Binnen dagdeel één lag de focus op het uitdiepen van de eigen talenten en de momenten waarop deze talenten tot uiting komen in de (werk)praktijk. Binnen dagdeel twee is het team aan de slag gegaan met het in kaart brengen van alle talenten van het team (een teamoverzicht) en in gesprek gegaan over het meer gaan benutten van de aanwezige talenten.
Om de verdieping op te zoeken zijn door onze talenttrainers en -coaches na afloop van de training individuele reflectiegesprekken gevoerd met de deelnemers.

Onderzoek

<a DSP heeft vlak na het team talent programma ook meegewerkt aan het onderzoek naar talentbenutting in de praktijk (dat we doen in samenwerking met het lectoraat Sociale Innovatie binnen hogeschool Windesheim). Dit onderzoek kwam destijds net op het punt om het effect van talentinterventies te gaan meten. Een aantal maanden na het teamprogramma hebben wij daarom medewerkers mogen spreken over de mate waarin de inhoud vanuit het programma beklijft en verder vorm heeft gekregen in de praktijk. De uitkomsten van dit praktijkonderzoek hebben we teruggegeven aan de, aan het onderzoek deelnemende, organisaties en meegenomen als onderzoeksresultaten.

Naar aanleiding van het programma en het praktijkonderzoek heeft DSP ook deelgenomen aan vervolgonderzoek. In dit vervolgonderzoek hebben we workshops verzorgd waarin we met een projectgroep van DSP hebben bekeken hoe de werkverdeling binnen een project zo veel mogelijk op basis van sterke punten kan worden gedaan.

Als resultaat van het onderzoek naar talentbenutting bieden we alle organisaties (niet enkel DSP) nu een verdiepingsdagdeel aan, waarin we met de organisatie of het team onderzoeken hoe collega’s elkaar nog beter kunnen inzetten op sterke punten. Dit verdiepingsdagdeel is dan ook sterk op de eigen werkpraktijk gericht, wat uit ervaring bijdraagt aan een gerichte aanpak voor talentontwikkeling en -benutting.

Voor meer informatie over het onderzoek, de resultaten en onze aanbevelingen om talentontwikkeling te blijven stimuleren, verwijzen we je graag naar dit artikel.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mailvoor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry