Hennes & Mauritz

H&M is een lerende organisatie met ongeveer 100 filialen in Nederland en net zo veel storemanagers. Deze storemanagers zijn vaak binnen de organisatie doorgegroeid en hebben een belangrijke en bepalende rol.

Onze opdracht

De aanleiding voor een intervisie traject is voor H&M tweeledig:

  1. Ieders talenten en sterke punten zichtbaar maken en daarmee het persoonlijk leiderschap versterken.
  2. Meer benutten en leren van elkaar, waardoor deelnemers elkaar kunnen supporten.

Hoe ziet het intervisie traject eruit?

‘Van je fouten leer je het meest….’ is het gezegde. Recent onderzoek laat echter zien dat je meer leert van je successen. En dat is het uitgangspunt bij onze intervisie. Bij waarderende intervisie draait het om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? Hoe lukt dat? Wat zijn de sterke kanten van de deelnemers? En hoe zijn die kwaliteiten vaker in te zetten? Deze visie, gebaseerd op de positieve psychologie en de waarderende benadering, versterkt de competenties en vaardigheden van de deelnemers en dat is wat ons betreft het doel van intervisie.

Alle storemanagers hebben de StrenghtsFinder-test gemaakt hebben. De top 5 talenten die hieruit naar voren komt, vormt een mooie basis voor het intervisie traject. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe deze talenten effectief ingezet kunnen worden, leggen we de basis voor het werken vanuit sterke punten. Ook ontwikkelen we met elkaar een gezamenlijke taal voor eigenschappen die soms lastig te verwoorden zijn. Hierna gaan we aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek, van en met elkaar leren.

We werken met groepen van 6-8 deelnemers, zodat iedereen voldoende tijd en ruimte krijgt in de sessies.  De sessies vinden om de 6 tot 8 weken plaats.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!