Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich kan ontplooien. Dat er werk is en ruimte om te ondernemen. Dat er fraaie natuur is en dat je kunt recreëren en wonen in een plezierige omgeving. De Provincie zorgt ervoor dat de wegen niet dichtslibben, innovaties kansen krijgen, het openbaar vervoer goed functioneert en dat er goede voorzieningen zijn in de stad én op het platteland.

In samenwerking met gemeenten, waterschappen, het Rijk, maatschappelijke instanties en de inwoners maken zij Overijssel iedere dag een stukje leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar.

Onze opdracht

De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid van de Provincie kiest voor een waarderende aanpak in de doorontwikkeling van de organisatie. Om daar een goede invulling aan te geven begeleidden wij allereerst het managementteam in het leidinggeven aan talent. Daarna zijn alle medewerkers van de organisatie in een tweedaagse aan de slag gegaan met hun talenten en ontdekten zij hoe zij deze kunnen verbinden aan de opgaven van deze provinciale eenheid.

Aanvullend coachten we een aantal medewerkers om verdieping aan te brengen in het werken vanuit hun eigen kracht en zich verder te ontwikkelen.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry