Provincie Utrecht

Aan de slag met talentgericht werken binnen Provincie Utrecht

Het bestuur en de ambtelijke organisatie van Provincie Utrecht werken samen met verschillende partners om de provincie aantrekkelijk te houden. De organisatie zet zich in voor een goed en duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap.

Onze opdracht

Voor de provincie Utrecht hebben wij een Talentdag verzorgd voor een (nieuw) managementteam. Het doel was om de deelnemers een start te laten maken met talentgericht werken. We hebben ons gericht op de volgende drie vragen:

  • Wat zijn mijn eigen talenten en die van de andere teamleden?
  • Hoe kunnen we de aanwezige talenten binnen het team sterker gaan benutten?
  • Wat is het effect van werken vanuit talenten en sterke punten?

Inhoud talentdag

De deelnemers hebben allereerst ingezoomd op hun eigen talenten, ofwel: ‘Wat zeggen mijn talenten over mij?’. Ook hebben zij de momenten naar voren gebracht waarop hun talenten tot uiting komen, de energierijke momenten. Vervolgens hebben de deelnemers elkaar bevraagd op elkaars talenten. Wat zie je mij al doen? Wanneer zet ik mijn talent al in? Aangezien je je niet altijd bewust bent van je talent, zijn het vaak anderen die je erop dienen te wijzen dat je een bepaald talent in zet.
Een belangrijk onderdeel van de talentdag is de stap maken van talent naar gedrag, ook wel van talent naar toegevoegde waarde! De deelnemers hebben zich hierbij beziggehouden met de vraag hoe zij hun talenten in hun huidige rol kunnen inzetten. Zij hebben de koppeling gemaakt tussen talenten en concrete activiteiten binnen hun dagelijkse werkzaamheden.

Opbrengsten talentdag

De deelnemers hebben zowel gewerkt aan persoonlijk leiderschap als leiderschap van de groep. Een voorbeeldopbrengst voor het team?
Begrijpen op welke wijze je je elkaars talenten kunt benutten, elkaar hierop durven aanspreken en bevragen.

“Als je door je collega op je talent wordt gewezen, gebeurt er iets bijzonders. Er verandert iets in je relatie met die persoon. Je wordt nieuwsgierig naar de persoon die blijkbaar iets in je ziet. En omgekeerd is er iemand anders die interesse toont voor je talent. Zo’n relatie brengt groei en ontwikkeling mee. Dat zaadje is op deze talentdag in dit team geplant” (Elise van den End)

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!