Significant

Significant is een zelfstandig advies- en onderzoeksbureau. Sinds de oprichting heeft Significant zich gevestigd in de advies- en onderzoeksmarkt. Zij hebben hun competenties verder ontwikkeld op het gebied van (het uitvoeren van) kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het adviseren over vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en aanbesteden.

Onze opdrachten

Sinds 2017 zijn we actief binnen Significant, waar we het programma ‘Authentiek Talentvol Leiderschap’ verzorgen aan adviseurs. Het doel van dit programma is om de adviseurs te laten ontdekken hoe zij het beste tot hun recht komen. Daarbij valt te denken aan de volgende vragen:

• Wat zijn mijn talenten?
• Hoe zet ik mijn talenten in als sterke punten in het werk?
• Hoe kan ik meer sturing geven aan mijn persoonlijke ontwikkeling in mijn rol als adviseur?
Sterkte punten inzetten en meer regie gaan nemen over de rol van adviseur zijn waardevolle (voorbeeld)opbrengsten van het programma.

Binnen Significant begeleiden wij ook waarderende intervisie. De intervisieleden reflecteren tijdens de bijeenkomsten op hun eigen handelen en leren zo met en van elkaar. Dit gebeurt aan de hand van een professionele methodiek.

Naast bovenstaande opdrachten hebben we ook een teamtalentdag mogen begeleiden. Tijdens deze talentdag heeft een team de start gemaakt met het werken vanuit sterke punten en de waarderende benadering. We hebben daarvoor zowel ingezoomd op individuele talenten, andermans sterke eigenschappen als het totaalplaatje van talenten binnen het team, in relatie tot de taakverdeling van het team.

Tot slot hebben we ook talentcoaching gedaan binnen Significant. Binnen deze individuele begeleidingstrajecten staat het ontdekken van de eigen toegevoegde waarde centraal. Het vervolg van de coaching richt zich vaak op de vraag hoe je met kennis van je toegevoegde waarde kunt gaan sturen op de invulling van het werk.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry