TNO

TNO heeft de missie mensen en kennis te verbinden, om zodoende te innoveren met impact. Dat doen we door in twee expertisegebieden uiteenlopende disciplines samen te brengen, om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken binnen 5 actuele thema’s.

Binnen het expertisegebied Technical Sciences wordt met hoogwaardige kennis en geavanceerde technologie naar oplossingen gezocht voor uiteenlopende technologische vraagstukken ten behoeve van praktische doeleinden.

Bij Earth, Life and Social Sciences werken onze wetenschappers aan aarde-, milieu en levensvraagstukken. Ook bieden maatschappelijke vraagstukken en gedragsvraagstukken uitdagingen aan de gedragsdeskundigen, psychologen en informatiekundigen van Earth, Life and Social Sciences.

Onze opdracht

Twee HR teams van TNO zijn een nauwe samenwerking aangegaan. Rendement door Talent heeft deze teams tijdens een heidag begeleid om aan de hand van de strenghtsfindersmethodiek hun talenten in beeld te brengen. Deze talenten werden uitgangspunt in het uitwerken van het HR jaarplan waarin de projecten en opdrachten werden toebedeeld in de teams op basis van de talenten en sterke punten van de HR adviseurs in de teams.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk.

Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamonwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry