Wooncorporatie Vechtdal Wonen

Vechtdal Wonen opdrachtgever Rendement door TalentVechtdal Wonen is een woningcorporatie in de regio’s het Vechtdal en Enschede. Binnen Vechtdal Wonen werd de start gemaakt met waarderende gespreksvoering en het leren van elkaar.

 

Onze opdracht

Binnen Vechtdal Wonen stond waarderende intervisie centraal. Een groep medewerkers heeft waarderende intervisie gedaan onder begeleiding van ons. Zij zijn daarbij in gesprek gegaan over rol en samenwerking aan de hand van ingebrachte casussen. Het doel van de intervisie was om open te staan voor elkaar, te leren van elkaar en zicht te krijgen op de eigen en elkaars talenten, om deze talenten (meer) te gaan benutten.

Daarnaast heeft een andere groep ons train-de-intervisor programma gevolgd, waarbij is toegewerkt naar dat medewerkers zelfstandig waarderende intervisie kunnen gaan opzetten en begeleiden. Op deze wijze kan de Veste waarderende intervisie borgen binnen de organisatie. Gedurende het programma hebben de deelnemers zelfstandig intervisie in de praktijk gebracht, waarbij ze ‘on-the-job’ gecoacht werden.

De volgende doelen kwamen naar voren binnen de intervisie en het train-de-intervisor programma:

De deelnemers…

  • Kennen de waarderende benadering
  • Weten wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen benutten in hun rol als intervisor
  • Kunnen een intervisietraject opzetten voor collega’s
  • Zijn in staat om verschillende vraagtechnieken te hanteren om het gesprek te begeleiden
  • Kunnen veiligheid en vertrouwen waarborgen

Uitspraken van deelnemers naar aanleiding van de vraag, ‘wat levert intervisie op?

‘’Door mee te denken met anderen, leren we van elkaar’’

‘’Een waarderende wijze van kijken en praten maakt dat je op een andere manier met elkaar in gesprek bent’’

Uitspraken van deelnemers naar aanleiding van de vraag, ‘als waarderende intervisie wordt voortgezet, wat is dan belangrijk?

‘’Ik denk dat het belangrijk is dat je er samen daadwerkelijk de tijd voor vrij kunt maken’’

‘’Belangrijk is dat je je kunt richten op eigen casuïstiek, maar tegelijkertijd ook de methodiek hanteert ofwel een structuur aanhoudt’’

De waarderende benadering en opbrengsten

De waarderende benadering (Appreciative inquiry) brengt mensen in organisaties in gesprek over onderwerpen die ertoe doen. Het is een ontwikkelingsgerichte aanpak die mensen laat praten over dat wat werkt, in plaats van dat wat verkeerd gaat. Dit kan leiden tot creativiteit, betrokkenheid en versterkt zicht in kwaliteiten.

Over waarderende intervisie

Bij waarderende intervisie draait het om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. In gesprek met elkaar staan luisteren en het stellen van waarderende vragen centraal. Het doel is om zicht te krijgen op de eigen talenten en vaardigheden en deze verder uit te breiden.

Waar traditionele intervisie zich vaak richt op vragen zoals ‘’wat ging er mis’’ en ‘’wanneer is het probleem er en wat zijn de gevolgen?’’, richt waarderende intervisie zich op vragen als ‘’wat ging er goed?’’ en ‘’waar wil je naar toe?’’.

Uit onderzoek blijkt dat we onze positieve emoties stimuleren wanneer we spreken over succeservaringen. Daarbij is het zo dat hoe meer inzicht je hebt in succeservaringen, hoe groter de kans is dat je daarop kunt voortbouwen.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten. We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent?

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry