Wageningen University and Research

Wageningen University and Research

Wageningen University & Research (WUR) is een grotendeels Engelstalige Nederlandse universiteit in de Gelderse stad Wageningen. Naast een universiteit bestaat de organisatie uit een aantal verzelfstandigde onderzoeksinstituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Wageningen University & Research doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding voedselproductie en leefomgeving.

Middels onze inspiratiesessie ‘Werken vanuit je talent’ maakte Wageningen University and Research kennis met de waarderende benadering en onze uitgangspunten van talentontwikkeling.

Onze opdrachten

Op meerdere vlakken hebben we ons binnen de Universiteit van Wageningen ingezet. Voor het HR-team (Human Resources) hebben we een inspiratiesessie georganiseerd genaamd ‘Werken vanuit je talent’. Doel van deze sessie was om de deelnemers inzicht te geven in talentontwikkeling, de waarderende benadering en een stap te laten zetten in het herkennen en benutten van het in het team aanwezige talent.

Inspiratiesessie

In de inspiratiesessie is kennis gemaakt met onze visie en uitgangspunten van talentontwikkeling en de sterkepuntenmethodiek. ‘Wat is talent?’ en ‘Hoe wordt ons team (nog) krachtiger in het werk?’ waren de centrale vragen voor het team. Op een interactieve manier ging het team aan de slag om elkaars talenten te leren kennen, bewust te worden van elkaars talenten en inzicht te krijgen in hoe deze talenten te benutten in het werk. Dit werd bereikt door zelf te beleven, ervaringen te delen en elkaar te bevragen.
In het gesprek met elkaar ontstaat de ruimte om een gezamenlijke taal vanuit talent te ontwikkelen!

Trajecten

Naast de inspiratiesessie hebben we verschillende trajecten begeleid, waaronder waarderende mediation. Binnen dit traject zijn de waarderende benadering, positieve psychologie en de sterkepuntenmethodiek onze uitgangspunten. Wat voor ons voorop staat is het gesprek met elkaar op waarderende wijze, waarbij respect is voor verschillende opvattingen, achtergronden en ambities.

Op gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers hebben we ook inzetbaarheidstrajecten begeleid en zijn we facilitator geweest in het traject ‘Als werkdruk werkstress wordt’. In diverse sessies hebben we hier met teams over gesproken.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamonwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry