Windesheim

 

Hogeschool Windesheim opdrachtgever Rendement door Talent

Theorie en praktijk samenbrengen, is wat we doen in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Met ruim 22.000 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Onze opdracht

Onderzoek talentbenutting

In 2015 is het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim in samenwerking met Rendement door Talent een onderzoek gestart naar talentbenutting. De aanleiding voor dit onderzoek is als volgt. Vandaag de dag staat talentmanagement hoog op de strategische agenda bij organisaties. Organisaties zijn gebaat bij mensen die hun talenten benutten en blijvend ontwikkelen. Medewerkers willen graag vanuit hun talenten bijdragen en met plezier te werk gaan. Toch blijkt het slim inzetten van talenten in praktijk niet gemakkelijk. Het is zoeken naar de juiste aanpak voor talentbenutting, en die aanpak is niet 1,2,3 gevonden.

Om talentbenutting in de praktijk te kunnen versterken, werken wij in dit onderzoek samen. Op deze wijze komen theorie en praktijk samen en kunnen we onder andere de effecten van onze talentprogramma’s nagaan en teruggeven aan de praktijk.

Voor meer informatie over het onderzoek verwijzen we je graag naar dit artikel.

Keuzemodule en minor studenten

Een van de keuzemodules die Hogeschool Windesheim haar studenten aanbiedt is de module ‘Persoonlijk Strategisch Leiderschap’. Al een aantal jaar verzorgen wij voor de deelnemende studenten de workshop ‘Ontdek en benut je talent’. Binnen twee dagdelen doen de studenten kennis op van ‘talent’, leren zij hun eigen talenten kennen en maken zij de vertaalslag naar het meer gaan benutten van hun talenten in hun opleiding of werk. ‘Wat zijn mijn talenten en hoe zie ik die terug?’, ‘Hoe ga ik met mijn eigen talenten en die van een ander om?’, ‘Waar wil ik, gezien mijn talenten, vaker een bijdrage aan leveren?’. Zelfonderzoek, interactie en plezier staan centraal binnen de workshop. Met de workshop willen we bijdragen aan dat deze jonge, toekomstige professionals weten over welke talenten ze beschikken en deze kunnen gaan uitdragen.
Middels verschillende workshop, waaronder die van ons, beantwoorden de studenten aan het einde van de keuzemodule de vraag: ‘wie ben ik als leider en welk leiderschap is nodig?’.

Hiernaast verzorgen we al meerdere jaren de workshops ‘Talent in actie’ aan projectgroepen binnen de Minor ‘Leiderschap en Innovatie’. Het betreft een workshop bestaande uit twee dagdelen, met een tussenliggende periode van 1 à 2 weken. Tussendoor krijgen de studenten een huiswerkopdracht mee.

Inhoud van de workshops ‘Talent in actie’:

Deel 1: Ontdek je talenten en sterke punten

Deel 2: Haal meer uit je talenten in je werk (projectgroep)

• Wat is talent?
• Wat zijn mijn talenten?
• Wat is de relatie tussen mijn talenten en mijn drijfveren?
• Hoe maak ik de vertaalslag van talenten naar sterke punten?
• Hoe kan ik mijn talenten en sterke punten (meer) benutten in mijn werk en/of projectgroep?

Voorafgaand aan de workshop maken de studenten met een inlogcode uit het boek ‘Ontdek je sterke punten 2.0’ van Tom Rath de Strengthsfindertest. De uitslag van deze test wordt gebruikt als basis voor de workshop. We werken per workshop met een groep van 10 studenten.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal talent programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry