Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

kennemerland opdrachtgever Rendement door Talent

Het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland zorgt binnen de regio voor afstemming tussen partners uit de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen. Omdat mensen vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben, werken in het Zorg & Veiligheidshuis verschillende professionals samen.

Teamleden van zorg en veiligheidshuis Kennemerland gingen aan de slag met het leren kennen van, aanspreken op en benutten van talent.

Onze opdracht

Binnen zorg & veiligheidshuis Kennemerland hebben we ons teamtalentprogramma ingezet, in het kader van teamontwikkeling. Tijdens dit programma hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

  • De eigen talenten en die van elkaar leren kennen.
  • Een gezamenlijke taal ontwikkelen op het gebied van talenten en sterke punten.
  • Het benutten van de aanwezige talenten binnen het team, ter bevordering van de samenwerking.

Het teamtalentprogramma

De rode draad van het teamtalentprogramma is om vanuit jezelf, naar het team en tot slot naar borging toewerken. Dit houdt in dat we zijn gestart met het centraal stellen van de eigen talenten: ‘wat zijn mijn talenten?’, ‘waar krijg ik energie van?’ en ‘welke effecten merk ik op als ik mijn talenten inzet?’.

Vervolgens hebben de deelnemers de vertaalslag gemaakt naar het team. De kernvraag was hierbij ‘waar zit de kracht van het team?’. Het maken en bespreken van een overzicht met alle aanwezige talenten binnen het team was daarvoor doeltreffend. Ook hebben de deelnemers aandacht besteed aan wat de effecten zijn van hun talentinzet op het gehele team.

‘’Wat voorop staat is het zien en erkennen van (elkaars) talenten: zo kun je uitdragen waarvoor mensen bij jou kunnen aankloppen, en weet jij waarvoor je bij de ander moet zijn (Rendement door Talent)’’

Weet hebben van en toegang hebben tot talent van de ander leidt tot aanknopingspunten om in de praktijk daadwerkelijk meer gebruik te gaan maken van elkaars talenten.

Tot slot heeft het team zich, met het oog op borging, gericht op de voorwaarden die bepalend zijn voor het succes van het team. De deelnemers hebben gebrainstormd over voornemens en besproken wat nodig is om de eigen talenten en die van elkaar te blijven benutten.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry