Gemeente Amsterdam

 

 

 

Het inzetten van je sterke punten in je werk, sturing geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Daar is aan gewerkt binnen Gemeente Amsterdam

De gemeentelijke organisatie Amsterdam kent vier clusters (Bestuur & Organisatie, Dienstverlening & Informatie, Interne Dienstverlening en Ruimte & Economie), een bestuurs- en concernstaf en zeven stadsdelen.

Onze opdrachten

Binnen de gemeente Amsterdam hebben wij verschillende teams begeleid en gecoacht, waaronder met ons ‘teamtalentprogramma’ en het programma ‘authentiek talentvol leiderschap’. Ook hebben we meerdere individuele coachingstrajecten en -gesprekken (uit)gevoerd.

Het algehele doel was om de deelnemers te laten ontdekken hoe zij het beste tot hun recht komen. We hebben aan dit doel gewerkt door drie vragen centraal te stellen: ‘Wat zijn mijn talenten?’, ‘Hoe zet ik mijn talenten als sterke punten in binnen het werk’ en ‘Hoe kan ik (meer) sturing geven aan mijn persoonlijke ontwikkeling binnen de rol die ik heb?’.

Teamprogramma’s

Binnen het teamtalentprogramma hebben de deelnemers de eigen en elkaars sterke punten leren kennen. Zij hebben toegewerkt naar het kunnen aanspreken op en benutten van deze sterke punten. Dit in het teken van effectieve samenwerking. Het teamtalentprogramma startte met de focus op het individu, waarna we deze verschoven naar de talenten binnen het team en ons tot slot richtten op de context waarbinnen het team werkzaam is.

”Niet alleen heeft deze training mij meer inzicht gegeven in wat mijn talenten zijn. Het heeft me ook geholpen mijn comfortzone verder uit te breiden om zo mijn talenten veel meer en gerichter te gebruiken. Dit geeft nieuwe energie!” (deelnemer 2018)

”Het teamtalentprogramma is heel positief ervaren binnen het team. Het richt zich ook op iets positiefs, van het praten over talenten worden mensen enthousiast. Het is ook goed geweest voor het teamgevoel, mensen leerden elkaar tijdens de training echt beter kennen. Vanuit daar konden we ook aan de slag met de vraag: hoe kunnen we elkaars talenten nog sterker gaan benutten?” (deelnemer 2018)

Naast het teamtalentprogramma hebben we binnen de gemeente Amsterdam een train-de-intervisor traject uitgevoerd. Hierbij zijn medewerkers door ons begeleid in het zelfstandig opzetten en begeleiden van waarderende intervisie, voor de rol van intervisiebegeleider. Op deze manier kunnen waarderende gespreksvoering en intervisie binnen gemeente Amsterdam integreren.

Individuele programma’s

Binnen individuele talentcoaching konden teamleden hun persoonlijke doelen uitdiepen in gesprek met een talentcoach. Naast verdieping resulteert individuele talent coaching in concrete stappen om de eigen talenten verder te gaan ontwikkelen en benutten.

Voor medewerkers in de rol van regisseur binnen de gemeente Amsterdam hebben we het programma ‘authentiek talentvol leiderschap’ verzorgt. Regisseurs dragen zorg voor personen van de top-400 en top-600 lijst, om te zorgen dat zij op het rechte pad blijven. In het programma stond het toewerken naar regie over de eigen rol, vanuit de talenten die iemand bezit, voorop.

Onderzoek

Voor ons onderzoek naar de borging van talentbenutting in teams hebben wij, in samenwerking met Hogeschool Windesheim, ook vanuit een onderzoekende rol individuen en teams kunnen spreken. De uitkomsten van het onderzoek kun je teruglezen in ons artikel Onderzoek naar effect en borging van talentprogramma..

Op basis van het onderzoek hebben wij ons aanbod met onder andere een ‘borgingsscan’, verdiepingssessie en waarderende intervisie kunnen uitbreiden. Wij vinden het dan ook belangrijk om leidinggevenden en teams ook na afloop van onze talentprogramma’s voldoende ondersteuning te blijven bieden.

Lees tot slot meer over onze opdracht bij de gemeente Amsterdam op  Coaching Amsterdam

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry