AFAS Software

 

 

Het Nederlandse familiebedrijf AFAS Software ontwikkelt moderne bedrijfssoftware om bedrijven en organisaties te automatiseren uit alle branches. Geïnspireerd door onze visie op talentontwikkeling volgden medewerkers van AFAS de teamtalenttraining

Onze opdracht

Het team Commercie binnen AFAS nam deel aan onze teamtalenttraining, naar aanleiding van een presentatie vanuit Rendement door Talent over het binden, boeien en behouden van talent binnen de organisatie.
Voorafgaand aan de teamtalenttraining hebben de teamleden de Strenghtsfindertest gemaakt waaruit hun top-5 van talenten zijn gekomen. Met deze uitslag en het boek ‘Ontdek je sterke punten’ als basis is binnen de training verder gewerkt.

De deelnemers hebben allereerst hun top-5 aan talenten onderzocht, waarbij zij zoal gekeken hebben naar momenten van ‘flow’ en concrete activiteiten waarbinnen hun talenten in de praktijk naar voren komen. In het tweede dagdeel hebben de deelnemers zich gericht op de talenten van elkaar en die binnen het team. Daarbij hebben zij bijvoorbeeld gesproken over hoe ze bepaalde talenten onderling terugzien bij collega’s. Ook is het team in gesprek gegaan over hoe hun talenten sterker te benutten, om gezamenlijke doelen te bereiken.

De opbrengsten van de teamtalenttraining liggen op individueel en groepsniveau:

Voor het individu

  • Je weet over welke talenten je beschikt
  • Je kunt je talenten vertalen naar sterke punten in het werk
  • Je bent in staat je sterke punten te benutten in het werk

Voor het team

  • De deelnemers kennen elkaars talenten
  • Het team ontwikkelt een gezamenlijke taal vanuit talenten en de waarderende benadering
  • De teamleden begrijpen op welke wijze zij elkaars talenten kunnen benutten en durven elkaar hierop aan te spreken en te bevragen
  • De teamleden kunnen hun talenten inzetten om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

‘’Ik denk dat we als team nu meer proberen te kijken naar dat wat past bij het individu, en ons meer bewust zijn van dat wat voor de een prettig is, voor de ander niet zo hoeft te zijn. We kunnen elkaar ook gemakkelijker bevragen op dat waar iemand goed in is en waarschijnlijke ook leuk vindt om te doen. Op deze manier weten we onze talenten sterker te benutten (Marieke Oude Munnink, teamlid Commercie AFAS)’’

Meer over hoe de teamtalenttraining binnen AFAS is ervaren lees je in het interview met Marike Oude Munnink.

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talentmanagement en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry