CSG Liudger

CSG Liudger is een scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, VMBO en HAVO/VWO met ongeveer 3000 leerlingen en 400 medewerkers op 5 locaties in Friesland.

 

Onze opdracht

Een van de teamleiders beschreef haar onderwijsteam als een enthousiast en hardwerkend team, met veel talent. Dit talent zou nog meer benut kunnen worden als de teamleden meer inzicht zouden hebben in deze talenten en hoe ze hier meer gebruik van kunnen maken als team. Zij wilde haar team, bij wijze van cadeau, een workshop aanbieden waarbij Talent centraal staat.

Vanuit Rendement door Talent boden wij een interactief programma aan, waarbij de teamleden inzicht kregen in hun eigen talenten, de talenten van collega’s en hoe ze hun talenten kunnen omzetten naar sterke punten in het werk. Het werd een enerverende middag, met enerzijds veel herkenning en anderzijds ook nieuwe inzichten waar het team op verder kon bouwen.

De talenttraining zelf was een cadeautje van mij voor mijn collega’s. Je eigen talenten ontdekken maar ook die van je collega’s. Als team sterker staan en samen als team een eigen visie/missie ontwikkelen. Dat is de weg die wij als team willen bewandelen. Training in samenwerking met Rendement door Talent was succesvol! Reacties van uit het team waren geweldig positief. Dank daarvoor!

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talent managment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent:

Talent Management

Teamonwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry