Gemeente Utrecht

Het inzetten van je sterke punten in je werk, sturing geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Daar is aan gewerkt binnen Gemeente Utrecht.

 

Onze opdracht

Voor de Gemeente Utrecht hebben wij verschillende teams begeleid en gecoacht met ons ‘team talent programma’. Ook hebben we meerdere individuele coachingstrajecten en -gesprekken (uit)gevoerd.

Doel

Het doel van het talentprogramma was voor de gemeente Utrecht vierledig:

 1. Ieders toegevoegde waarde zichtbaar maken en daarmee het persoonlijk leiderschap versterken.
 2. Meer benutten van de aanwezige talenten waardoor het teamgevoel, onderling vertrouwen en openheid naar elkaar vergroot wordt. 
 3. Een gemeenschappelijke taal ontwikkelen op het gebied van talenten en sterke punten wat het elkaar aanspreken versterkt en bestaande patronen bespreekbaar maakt.
 4. Het teamgevoel versterken en handvatten creëren om dit te borgen.

Opbrengsten

Persoonlijk leiderschap 

 • Weet over welke talenten hij/zij beschikt  
 • Kan zijn/haar talenten vertalen naar sterke punten in het werk
 • Kan zijn/haar sterke punten benutten in het werk

Leiderschap van de groep 

 • De deelnemers kennen elkaars talenten
 • Ontwikkelen een gezamenlijke taal vanuit talenten en de waarderende benadering
 • Begrijpen op welke wijze zij elkaars talenten kunnen benutten en durven elkaar hierop aan te spreken en te bevragen
 • Begrijpen van zichzelf en van elkaar hoe ze effectief kunnen blijven, ook als er druk ontstaat
 • Kunnen deze talenten inzetten om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken
 • Hebben afspraken gemaakt over borging van de opbrengst 

Ook meer rendement met talent behalen?

Rendement door Talent helpt organisaties om een goede invulling te geven aan talent managment en talentontwikkeling. Wij maken het management, de teams en de medewerkers niet alleen bewust van hun eigen talenten.

We bieden vooral ook praktische handvatten en tips hoe je deze talenten meer kunnen benutten in het werk. Hierdoor wordt ieder expert van zijn talenten. Dit doen we met behulp van een aantal programma’s die we speciaal hebben ontwikkeld om talenten te ontdekken en te verbinden aan het werk en aan de organisatiedoelstellingen.

Wil jij ook meer rendement behalen met het talent dat je in huis hebt? Bel of mail voor een afspraak. We denken graag met je mee!

 

Meer informatie over de diensten van Rendement door Talent?

Talent Management

Teamontwikkeling

Personal Coaching

Persoonlijk leiderschap

Intervisie

Loopbaancoaching

Appreciative Inquiry