veerkracht vergroten bij Rendement door Talent

Tijdschrift Santé vroeg Rendement door Talent om tips hoe je je veerkracht kunt vergroten.

Dossier veerkracht vergroten

Teleurstelling, frustratie, verdriet, gemis. We krijgen allemaal te maken met tegenslag en het leven loopt nu eenmaal niet altijd zoals je wilt. Hoe zorg je ervoor dat je ondanks alles overeind blijft? 

In tijdschrift Santé leverden deskundigen Elise van den End en Esther Esselbrugge van Rendement door Talent een bijdrage aan het dossier over veerkracht.

De vraag die aan Rendement door Talent gesteld werd: “Hoe ga je om met tegenslag?” Het zal je vast niet verbazen dat zij deze vraag op een positieve/waarderende manier beantwoorden:

Zoek naar alternatieven

Esther Esselbrugge, loopbaancoach en talentontwikkelaar:

Wanneer je door tegenslag iets moet missen wat je graag deed, zoek dan naar alternatieven. Stel: je bent ouderenverzorger en met een burn-out uitgevallen. Kijk dan wat je wél energie gaf tijdens je werk en bedenk hoe je dat nu toch kunt doen.

Als jij genoot van de kleine gesprekjes die je met de ouderen voerde om ze even aandacht te geven, waar, hoe en met wie zou je die kleine gesprekjes dan nu kunnen aangaan? In de supermarkt in de rij bij de kassa bijvoorbeeld?

Doe een oefening in veerkracht

Elise van den End, talentontwikkelaar en organisatieadviseur van Rendement door Talent:

Neem een kwartiertje tijd en pak een pen en papier. Beantwoord de volgende vragen:

  1. Denk terug aan een tijd die heftig voor je was en waarin je het moeilijk had. Schrijf een aantal kernwoorden uit die tijd op.

  2. Wat hielp je om staande te blijven?

  3. Wat hielp jou om vertrouwen te houden?

  4. Welke talenten heb je ingezet, welke mensen heb je om hulp gevraagd en welk beeld had je op dat moment van jezelf en wie wilde je zijn?

  5. Schrijf, op basis van je antwoorden op de vorige vraag, in drie tot vijf woorden op wat jou element van veerkracht zijn.

  6. Maak een klein plannetje hoe je deze elementen meer en beter kunt inzetten.

Vergroot je veerkracht bij Rendement door Talent

Roept het vragen op of wil je meer weten over veerkracht vergroten? Neem gerust contact met ons op.

Rendement door Talent kiest voor de waarderende aanpak en richt zich op de kracht van mensen. 

Wie in zijn werk wil excelleren en plezier aan zijn werk wil beleven, zal inzicht moeten verwerven in zijn sterke punten. Daarvoor is het nodig dat medewerkers van organisaties zelf een expert worden in het ontdekken en in de praktijk brengen van hun eigen sterke punten.

Meer weten? 0649974867– Onze professionals staan iedere werkdag voor jou klaar!

Bron: Santé